Terug naar het overzicht

Marcel Janssen gestart als programmadirecteur Alkmaars Kanaal

De vacature programmadirecteur Alkmaars Kanaal bij gemeente Alkmaar is per 1 oktober ingevuld door Marcel Janssen. Marcel heeft ruime ervaring in gebiedsontwikkeling opgedaan. De afgelopen jaren heeft hij gewerkt bij de gemeente Utrecht, onder andere aan de binnenstedelijke gebiedsontwikkeling Merwedekanaalzone. Het Alkmaars Kanaal is een vergelijkbare en ook zeer bijzondere en complexe binnenstedelijke opgave, geeft Marcel aan.

Twee ambities van de gemeenteraad geven richting

In de Omgevingsvisie Alkmaar 2040 (vastgesteld in de raad oktober 2017) zijn twee ambities geformuleerd, waarmee de gemeenteraad richting heeft gegeven aan de ontwikkeling van het Alkmaars Kanaal. De eerste ambitie is ‘Kanaalzone Alkmaar: hoera we hebben een kanaal!’, hiermee wordt de waarde van het gebied onderkend. Met de tweede ambitie ‘Compacte Stad Alkmaar’ kiest Alkmaar niet voor uitbreiding, maar voor verdichting, die bijdraagt aan de kwaliteit van de stad. De behoefte aan meer woningen en ruimte voor ander programma, zoals werken, scholen, en voorzieningen is groot in de stad. Het is uitdagend en leuk om aan deze ambities een bijdrage te kunnen leveren, volgens Marcel.

Samenwerken aan haalbare ruimtelijke plannen

Omdat je werkt in een bestaand stedelijk gebied zijn de belangen van de huidige (en toekomstige) bewoners en bedrijven, de grondeigenaren, de woningbouwcorporaties en de ontwikkelaars complex. Met de bestuurlijke richting van de raad werkt de programmaorganisatie Alkmaars Kanaal, samen met de stad,  aan haalbare ruimtelijke plannen en legt deze ter besluitvorming aan het gemeentebestuur voor.  Door de complexiteit zijn dit niet altijd de gemakkelijkste afwegingen voor het bestuur.

Gebiedsontwikkeling wordt pas echt leuk als de plannen ‘van het papier’ af komen, er gebouwd wordt en je in de stad  kan zien en voelen, wat eerder is bedacht. De mensen die in de toekomst in het gebied Alkmaars Kanaal wonen, werken of bezoeken moeten trots zijn op wat er nu wordt bedacht!