Terug naar het overzicht

Onderzoek naar mogelijkheden transformatie Witsenterrein gestart

De gemeente Alkmaar en BPD Bouwfonds gebiedsontwikkeling (BPD) hebben afspraken gemaakt over de planontwikkeling voor het Witsenterrein in Oudorp. BPD onderzoekt samen met de gemeente de mogelijkheden om dit terrein te transformeren naar een gemengd woon- en werkgebied zoals dat is weergegeven in het Ontwikkelbeeld van Oudorp.

Het Witsenterrein ligt in Oudorp en maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling Alkmaars Kanaal. Het terrein is 4,1 hectare groot en komt beschikbaar na verhuizing van jachtwerf Nic. Witsen. In een eerste stedenbouwkundige verkenning gaat BPD uit van de bouw van minimaal 600 woningen en 5.900 m2 werkruimte. De Westfriese Omringdijk (Schermerweg) wordt als landschappelijke structuur versterkt. En aan het water ontstaat een openbare verblijfsruimte.

In 2022 wordt in samenspraak met de omgeving een stedenbouwkundig plan voor het gebied gemaakt.

Eerste stedenbouwkundige verkenning Witsenterrein