Terug naar het overzicht

Ontwikkelen in het Alkmaars Kanaal: waar moet ik rekening mee houden?

Alkmaars Kanaal biedt een stroom van mogelijkheden om te ontwikkelen. Maar waar moet je rekening mee houden als je aan de slag wil? We kunnen ons voorstellen dat het lastig is om een totaalbeeld te vormen van het beleid en hoe dat in de praktijk uitpakt. Allereerst zijn er natuurlijk de Omgevingsvisie 2040 en het Omgevingsbeeld Kanaalzone, en op het gebied van mobiliteit en parkeren zijn er zaken waarmee je rekening moet houden.

Beleid gebundeld
Alkmaar kent een aantal beleidsnotities voor mobiliteit, bereikbaarheid en parkeren. Denk bijvoorbeeld aan de vastgestelde parkeernorm per gebied, de voorkeur voor het stimuleren van deelmobiliteit en het uitvoeren van duurzame oplossingen om fijnstof in de stad te verminderen. Door het belangrijkste beleid te bundelen in een praktisch overzicht, maken wij de kaders op mobiliteit en parkeren voor ontwikkelaars van het Alkmaars Kanaal inzichtelijk, overzichtelijk en toepasbaar.

Overzicht maatregelen in één oogopslag
Op de webpagina staan ook de eisen en normen op het gebied van parkeren en mobiliteit uit de geldende beleidsnotities. Deze zijn uitgesplitst in de thema’s Auto, Parkeren, Openbaar Vervoer, SMART-vervoer, Fiets en Voetganger. Per thema staat vervolgens vermeld wie welke taken op zich neemt: de ontwikkelaar, de gemeente of dat het gaat om een taak die gezamenlijk wordt opgepakt.