Terug naar het overzicht

Participatie voor ruimtelijke initiatieven uniform en transparant

In Alkmaar bereiden we ons voor op de nieuwe omgevingswet. Belangrijk bij de nieuwe omgevingswet is dat je vroegtijdig belanghebbenden betrekt bij je (ver)bouwplannen. Hierdoor zijn nieuwe ruimtelijke initiatieven transparant voor buurtbewoners. Heb je een initiatief voor een project met grote impact, of zoek je inspiratie voor de participatie bij zo’n project, kijk dan op de website van gemeente Alkmaar.

Leidraad bij participatie

Op de website van de gemeente vind je onder andere ook de leidraad bij participatie. De leidraad maakt voor alle betrokkenen – initiatiefnemers, de gemeenteraad, medewerkers, en Alkmaarders – duidelijk wat de gemeente Alkmaar wil bereiken met participatie, wat ze eronder verstaat, welke regels gelden en welke rollen en verantwoordelijkheden er zijn.

Visie op participatie

De visie op participatie in Alkmaar is als volgt samen te vatten: participatie zo hoog mogelijk op de participatieladder, bij alle ruimtelijke initiatieven, vóóraan in het proces en met iedereen. Belangrijk daarbij is dat een participatietraject aansluit bij de aard van een bouwplan en de impact op de omgeving.

Op de website wordt onderscheid gemaakt tussen ruimtelijke initiatieven met een zeer beperkte impact, een beperkte impact en een grote impact. Alle informatie zoals de leidraad en diverse brochures vind je op de website van gemeente Alkmaar.