Terug naar het overzicht

Participatieplan LeKo in Oudorp

Op het terrein van Leko in Oudorp is een initiatief gestart voor een nieuwe ontwikkeling met circa 210 woningen en diverse werkvoorzieningen. Er ontstaat een gemengde stadswijk die voorlopig nog LeKo heet. Een nieuwe ‘werkstraat’ waar wonen, werken en verblijven samenkomen met een groene inrichting van het openbaar gebied. Ook wordt rekening gehouden met klimaatadaptatie en biodiversiteit. En het parkeren wordt helemaal aan het zicht onttrokken.

LeKo is een expeditiebedrijf en staat voor een samenvoeging van Leegwater Expeditie en Kok Transport. Het bedrijf is sinds 2006 in Oudorp gevestigd. VOF BPD | T&G (een samenwerking van BPD Ontwikkeling BV en T&G Ontwikkeling BV) is het initiatief gestart.

Op 16 mei organiseerden de initiatiefnemers een inloopavond in buurthuis De Wachter. De avond werd goed bezocht. Er waren twee groepen van elk ongeveer 50 personen waarbij aan de hand van panelen uitleg werd gegeven over de plannen. Er is veel informatie gegeven, en heel veel opgehaald over inrichting openbare ruimte, parkeren en de stedenbouwkundige structuur. In een eerder stadium werden al keukentafelgesprekken gevoerd met direct omwonenden en omliggende bedrijven.

Meer informatie over het project vind je op de website van Leko Oudorp.