Terug naar het overzicht

PEN-Dorp wordt nieuwe stadswijk

De gemeenteraad heeft op 24 november 2022 een besluit genomen over de Helderseweg. Er is besloten dat we de huidige Helderseweg gaan opwaarderen, waarbij er ruimte vrijkomt voor een parkachtige openbare ruimte. Met dit besluit kan het plan ‘De Tuinen van PEN-Dorp’ verder worden uitgewerkt door de ontwikkelaar NH Development. Dit besluit geeft richting aan de verandering van het deelgebied Viaanse Molen naar een unieke en duurzame nieuwe stadswijk in het Alkmaars Kanaal.

De Viaanse Molen ligt in het Noorden van het Alkmaars Kanaal. Het gebied verandert de komende jaren van een werkterrein naar een nieuwe stadswijk waarin wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd.

De Tuinen van PEN-Dorp

Het plan ‘De Tuinen van PEN-Dorp’ bestaat uit ruim 500 woningen, werkruimtes en voorzieningen. Het is voor Alkmaar een uniek ontwerp waarin twee werelden worden gecombineerd: de herkenbare architectuur van Bonnema en de landschappelijke tuinen van Mien Ruys gecombineerd met nieuwe stedelijkheid. Op het terrein staat nu nog het kantoorgebouw van de Provinciaal Elektriciteitsmaatschappij van Noord-Holland (PEN) dat in de jaren 70 door architect A. Bonnema is ontworpen. Tussen de gebouwen zijn waterlopen met hoogteverschillen, vijvers, terrassen, wandelpaden en kunstwerken. In ‘De Tuinen van PEN-Dorp’ komen al deze elementen weer terug.