Terug naar het overzicht

Ringerskwartier: levendig nieuw stukje stadscentrum

Het college van de gemeente Alkmaar heeft ingestemd het voorontwerpbestemmingsplan Ringerskwartier. Het Ringerskwartier omvat de herontwikkeling van de terreinen rondom de voormalige chocoladefabriek Ringers en vormt de schakel tussen het historische centrum van Alkmaar en het moderne Overstad met een strategische ligging langs het Alkmaars Kanaal. Bij de herontwikkeling worden 273 woonappartementen gerealiseerd in combinatie met commerciële ruimten en inpandige parkeervoorzieningen.

Het Ringerskwartier in Overstad maakt onderdeel uit van het programma Alkmaars Kanaal en wordt ontwikkeld door BPD Ontwikkeling. Met deze ontwikkeling wordt uitvoering gegeven aan het vastgestelde Omgevingsbeeld Kanaalzone en het Ontwikkelbeeld Overstad.

Wethouder Paul Verbruggen:

Het Alkmaars Kanaal komt volop in ontwikkeling. Met het voorontwerpbestemmingsplan Ringerskwartier en vervolgens het realiseren van de plannen zetten we weer een belangrijke stap in het bouwen van de noodzakelijke woningen en voegen we een stedelijk, modern en levendig stukje centrum aan Alkmaar toe.

Programma

De nieuwbouw in het Ringerskwartier voorziet in twee typen gebouwen: het plintgebouw en de woongebouwen. Het plintgebouw is vier bouwlagen hoog en biedt ruimte aan commerciële ruimten op de begane grond en 224 inpandige parkeerplaatsen op de verdiepingen. Het gebouw krijgt een groene uitstraling en heeft een levendige plint langs de Noorderstraat. De parkeervoorziening wordt omhuld met groen. Op het plintgebouw staan drie woongebouwen, een vierde woongebouw staat los hiervan. De, in architectuur vriendelijk ogende en ingetogen, gebouwen variëren in hoogte, waardoor er een speels ritme ontstaat en alle woningen zicht hebben op het kanaal en de binnenstad.

273 appartementen

Bij de ontwikkeling van het Ringerskwartier worden 273 appartementen gerealiseerd voor alle inkomensgroepen. De appartementen variëren van circa 45 m² tot circa 175 m². Minimaal 30% van de woningen valt binnen de sociale sector, en circa 10% van de woningen wordt uitgevoerd als middeldure huur. Het voorontwerpbestemmingsplan biedt ruimte voor maximaal 285 woningen om in de verdere uitwerking van de plannen ruimte te laten voor wijzigingen.

Openbare ruimte

De openbare ruimte tussen de gebouwen krijgt een groene uitstraling en nodigt uit om te ontdekken en verblijven (‘dwaalmilieu’). Dit open en groene karakter sluit aan op het Ringersplein. Het geheel draagt bij aan de verbinding tussen Overstad en de oude binnenstad. Het grootste gedeelte van het plangebied is autovrij en de openbare ruimte wordt ingericht voor voetgangers en fietsers.

Ter inzage 

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 5 november tot 2 december ter inzage. Tot 2 december 2020 kan iedereen een inspraakreactie indienen. Bekijk het voorontwerpbestemmingsplan.