Terug naar het overzicht

Ringersplein: een plek om te verblijven in het groen

Het Ringersplein begint vorm te krijgen. Fase 1 wordt aangelegd en is het gedeelte van het Ringersplein dat aan de Kanaalzijde van de Ringersfabriek ligt. Op dit moment wordt fase 2 van het Ringersplein ontworpen. Fase 2 van het Ringersplein is het resterende gedeelte van het plein, dat bijna helemaal rondom de Ringersfabriek ligt tot aan het Huiswaarderplein.

ontwerp Ringersplein

Het ontwerp

Fase 1 en fase 2 van het Ringersplein worden ontworpen door het gerenommeerde landschapsarchitectenbureau DELVA uit Amsterdam. Hierdoor krijgen beide fasen één en dezelfde uitstraling en signatuur. Het wordt echt één plein. Het plein wordt een voetgangersgebied, met een doorlopend fietspad langs het kanaal. Er is veel aandacht voor groen en waterinfiltratie vanuit het belang van klimaatadaptatie. Maar ook andere zaken worden nauwkeurig bestudeerd zoals goede avond verlichting. Het plein krijgt behoorlijk wat bomen, voor schaduw, verkoeling en natuurwaarde. Daarnaast komen er zitgelegenheden bij groenzones met diverse soorten planten. Het plein biedt ruimte aan passanten tussen Overstad en de binnenstad en ruimte om te verblijven in het groen, aan de kade of op een van de gezellige terrassen.

Planning

Het is de bedoeling dat fase 1 van het Ringersplein eind juli van dit jaar gereed is. Momenteel kun je al de eerste geplante bomen bewonderen. Ook de aanbouw van het bijzondere waterelement is al duidelijk zichtbaar: kijk maar, vlak vóór de Ringersfabriek zie je de betonnen constructie.
Fase 2 van het Ringersplein zal pas aangelegd kunnen worden nádat de geplande bebouwing met hogere en lagere torens langs de Noorderstraat opgeleverd is. Naar schatting is dat ongeveer aan het begin van 2024. Helaas kan fase 2 van het plein niet eerder aangelegd worden, omdat de ruimte hard nodig is voor het bouwen van deze nieuwe woningen, waar zoveel behoefte aan is.

Participatie

Binnenkort volgt de aankondiging van de tweede participatie-bijeenkomst voor het Ringersplein fase 2. Hou de website van het Alkmaars Kanaal in de gaten. Daar kan je lezen hoe je je aan kan melden voor de presentatie van de het ontwerp, door bureau DELVA. Hier is uiteraard ruimte vragen te stellen of op- of aanmerkingen te maken, die het ontwerp van het plein wel eens zou kunnen verbeteren. We horen graag je mening.