Terug naar het overzicht

Ringersplein en Ringerskwartier: verlengstuk van de binnenstad

Het Alkmaars Kanaal is een plan voor de ontwikkeling van vijf Alkmaarse deelgebieden langs de oevers van het Noordhollandsch Kanaal – Overstad, Oudorp, Overdie, Viaanse Molen en RWZI. Deze gebieden gaan de komende decennia flink op de schop en veranderen in levendige en moderne wijken met nieuwe woningen, innovatieve kantoorruimtes, winkels, bedrijfsruimten, culturele broedplaatsen en heel veel groen. In totaal komen er in vijftien jaar tijd 15.000 woningen bij. In dit artikel: hoe staat het met Overstad?

Ringersplein: verlengstuk van het centrum

Het is je ongetwijfeld niet ontgaan: het Ringersplein is al flink opgeknapt de afgelopen maanden. Het is opnieuw bestraat, er zijn groenvoorzieningen toegevoegd en het plein is de thuishaven van een speels waterelement dat verkoeling biedt op warme dagen. Jeroen Heester, Projectleider van het Ringersplein en Ringerskwartier, vertelt: “Het aangelegde groen speelt een rol in de duurzaamheid van het plein. Doordat het water goed de grond in kan zakken, wordt wateroverlast aanzienlijk verminderd. Daarnaast zorgt het natuurlijk voor schaduw en is het goed voor de biodiversiteit in de stad.”

Het Ringersplein fungeert als verlengstuk van de Alkmaarse binnenstad. “De inrichting van het plein krijgt veel aandacht. Qua schoonheid, maar ook qua bruikbaarheid voor evenementen. Er is volop ruimte voor horeca en detailhandel, zodat je net als in de binnenstad die echte centrumbeleving ervaart,” vertelt Heester.

Zo ook in de voormalige Ringersfabriek. “Horeca is sowieso onderdeel van het bestemmingsplan. We hopen en verwachten dat er op de begane grond iets bijzonders komt. De gemeente gaat niet over de precieze invulling, maar ondernemers met inspirerende of prikkelende ideeën kunnen zich melden bij de projectontwikkelaar van het Ringersgebouw: Ten Brinke Vastgoed. Trouwens, de gevel van de Ringersfabriek wordt in nauw overleg met de monumentencommissie zeer zorgvuldig gereconstrueerd.”

Ringerskwartier: divers, levendig en gastvrij

“Het gebied achter het Ringersplein, de rest van Overstad, komt een compleet, nieuw stuk stad. Op dit moment is dat een bedrijventerrein met brede asfaltwegen waar vrachtwagens af en aan rijden. We gaan daar een gemengd stedelijk milieu van maken waar zowel gewoond als gewerkt wordt. Qua woningen proberen we het aanbod zo divers mogelijk te houden. Minimaal dertig procent is sociale woningbouw. De vraag waar we ons nu mee bezig houden, is hoe we een werkomgeving transformeren naar een aantrekkelijke, open, diverse en gastvrije stadsomgeving.”

Daarbij zijn ook voorzieningen belangrijk. Heester vertelt: “We houden rekening met voorzieningen in de zorg, onderwijs, kinderopvang, maar ook wordt er gedacht over sportfaciliteiten en culturele broedplaatsen, en tal van andere zaken. Door niemand uit te sluiten proberen we zodoende samen een gastvrije stad te maken waar mensen wonen, werken en genieten.”
Uiteraard kijkt de gemeente ook naar de bereikbaarheid van het Ringersplein en het Ringerskwartier. “We denken na over een extra brug. Het is nog veel onduidelijk, maar het idee ligt op tafel.”

Participatiemomenten

Wil je meedenken over de ontwikkelingen van het Alkmaars Kanaal? Dat kan! Er vinden regelmatig participatiemomenten plaats met belanghebbenden. “We gaan heel zorgvuldig om met de wensen en behoeften van omwonenden. Zo is het plan met een toren in de buurt van de Kwakelkade onlangs nog aangepast naar aanleiding van de participatiebijeenkomsten. . We horen graag hoe Alkmaarders over de plannen denken en leren hier van als gemeente. We ontwikkelen dit gebied samen en kunnen alle input goed gebruiken,” legt Heester uit.