Terug naar het overzicht

Studenten Built Environment HvA denken mee over mobiliteit in Oudorp

Dinsdag 9 november reisden 8 tweedejaarsstudenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) naar Alkmaar. Zij volgen de opleiding Built Environment en hebben de afstudeerrichting ‘Mobiliteit’ gekozen.

In het tweede jaar krijgen studenten van deze opleiding verdiepende theorie in combinatie met verschillende praktijkcases. Het tweede blok van dit jaar heet ‘De Wijk’. Het deelgebied Oudorp van het Alkmaars Kanaal is voor dit blok als studiecasus genomen. De studenten gaan voor het Alkmaars Kanaal aan de slag om de toekomstige mobiliteit op Oudorp te bepalen. Hierbij zijn de studenten ‘werkzaam’ bij een adviesbureau.

Verkeersproblematiek in beeld

Om dit professionele gevoel te versterken en de studenten op weg te helpen is het verkeerskundig onderzoeksbureau Goudappel Coffeng betrokken bij deze casus. Zo maken de studenten gebruik van het Regio Alkmaar verkeersmodel, dit model is in beheer bij Goudappel. Om zo de verkeersproblematiek en knelpunten in beeld te krijgen en toe te kunnen werken naar toekomstige oplossingen. Na acht lesweken presenteren de studenten hun eindproduct aan Goudappel en aan het Alkmaars Kanaal.

Programmamanager Aart Jonker en projectleider Peter de Weerd gaven de studenten alle informatie over de ontwikkelopgave van het Alkmaars Kanaal, en specifiek over het deelgebied Oudorp. De studenten waren enthousiast over de uitdaging en zullen over een tijdje het resultaat van hun opdracht presenteren. We zijn benieuwd naar het advies en we wensen de studenten veel succes en plezier met de casus!