Terug naar het overzicht

Studenten Erasmus Universiteit denken mee over het Alkmaars Kanaal

Studenten Erasmus Universiteit denken mee over het Alkmaars Kanaal

De gemeente Alkmaar werkt regelmatig samen met universiteiten en hogescholen om kennis uit te wisselen. Het programma Alkmaars Kanaal is met studenten van de opleiding Master Urban Governance van de Erasmus Universiteit van Rotterdam een gezamenlijk traject gestart. Vrijdag 15 januari jl. spraken we met een aantal internationale studenten.

In overleg met de studenten en hun docenten is een aantal thema’s en onderwerpen uit het programma geselecteerd. Deze onderwerpen zijn ‘Internationaal vergelijkbare projecten’, ‘Smart City’ en ‘Healthy Urban Living’.

Na een algemene inleiding door de coördinerend wethouder van het Alkmaars Kanaal, Paul Verbruggen, werden de genoemde onderwerpen toegelicht door drie deskundigen, allen betrokken bij het programma Alkmaars Kanaal. Bernadette Janssen van Adviesbureau BVR gaf een toelichting op het ontwikkelingsbeeld van het Alkmaars Kanaal, en een vergelijking met soortgelijke ontwikkelingen in andere steden.  Hierna volgde een toelichting van Erik Kuin van bureau GOpartners op het thema Smart City en hoe dit onderwerp kan helpen bij het realiseren van de doelstellingen in het Alkmaars Kanaal. Tenslotte werd het belang van een gezonde stad uitgelegd door Ad de Bont van bureau Urhahn.

Na de toelichtingen volgde een brainstorm met de studenten. Als vervolg op deze inspirerende middag gaan de studenten nu zelfstandig aan de slag. Zij doen een studie naar de drie genoemde onderwerpen en de betekenis daarvan voor de ontwikkeling van het programma Alkmaars Kanaal.

Na een tussenstap die waarschijnlijk medio februari plaats vindt, is de planning om eind maart de afsluitende bijeenkomst te organiseren waarin de studenten de resultaten van hun studie aan de betrokken van het Alkmaars Kanaal presenteren. Door de gekozen opzet kunnen zowel de studenten als de gemeente Alkmaar van elkaar leren. We zien uit naar de resultaten van de opdracht.