Terug naar het overzicht

Vier vragen aan de landschapsarchitect van het project Kanaaldijk

Het project Kanaaldijk is direct gelegen aan het Noordhollandsch Kanaal. Een voorheen afgesloten kantoorlocatie van Rijkswaterstaat, transformeert de komende jaren tot een parkachtige omgeving direct aan het kanaal met een divers woonprogramma van 160 woningen. Gebiedsontwikkelaar BPD heeft Lodewijk Baljon landschapsarchitecten ingeschakeld voor het ontwerp van de openbare ruimte. Wij spraken Wouter Evers, over de plek, de ontwerpinspiratie en de plannen.  

Wat maakt de plek bijzonder?

De ligging tussen de West Friese Omringdijk en het Noordhollandsch Kanaal maakt de plek bijzonder. Op de planlocatie lopen de Oude Kanaaldijk en het Noordhollandsch Kanaal niet meer strak langs elkaar. Er is dus geen fietspad of weg als barrière langs het kanaal. Hierdoor is het straks mogelijk om direct naar het water te lopen en het kanaal optimaal te ervaren.

Wat is de inspiratie voor het plan?

We willen een aantrekkelijke verblijfsruimte creëren direct aan het kanaal. Voorheen was de locatie afgesloten voor bezoekers, straks niet meer. We willen de identiteit van de Westfriese Omringdijk versterken. De monumentale dijk slingert door het noordelijk deel van de provincie, maar op de planlocatie is de dijk nauwelijks herkenbaar als dijk en lijkt het gewoon een fietspad. We willen de herkenbaarheid als dijk versterken door bijvoorbeeld bomen langs de dijk te plaatsen, doorzichten te creëren naar het water en we maken een wadi langs de dijk. Een wadi is een soort “droge sloot” die zorgt voor tijdelijke waterberging bij heftige regenbuien. De vormgeving van het historische krekenlandschap gebruiken we als inspiratie voor het ontwerp van de buitenruimte. Een voorbeeld hiervan is de vormgeving van de wandelpaden en het lijnenspel van hagen.

Wat is er straks te doen?

Aan het einde van de Schoenmakerstraat komt een pleintje met horeca. Hier kan je op het terras zitten en kijken naar de langsvarende schepen. Langs het kanaal komt een wandelpad met verschillende plekken om te recreëren. Er komen speelplekken voor kinderen en er wordt een kleinschalig haventje gerealiseerd. Het kanaal wordt betrokken bij de stad, het is straks heerlijk slenteren langs het kanaal door de parkachtige omgeving.

Hoe gaan jullie om met duurzaamheid?

De wadi is al een voorbeeld van een duurzame ingreep op de locatie. Door het veranderend klimaat is het belangrijk om rekening te houden in het ontwerp met heftige regenbuien. De wadi dient als bufferzone bij hevige regenbuien. Door veel groen te realiseren en zo min mogelijk verharding, voorkomen we hittestress. Groen heeft een verkoelend effect bij hete zomerdagen. Door een juiste selectie van planten vergroten we ook de biodiversiteit. Er is een flora en fauna onderzoek uitgevoerd, waardoor we precies weten welke dieren zich kunnen vestigen in het plangebied (bij het nemen van de juiste maatregelen). Dit zijn onder andere diverse water- en zangvogels, padden en insecten. We zijn aan het onderzoeken in hoeverre we materialen die al op de locatie aanwezig zijn kunnen hergebruiken in het nieuwe plan, zo willen we de oude bestrating opnieuw toepassen en lijkt het ons een goed idee om de oude meerpalen her te gebruiken als bijvoorbeeld bankje.

Wilt u meer informatie over het nieuwbouwproject de kanaaldijk. Bezoek dan de projectwebsite www.nieuwbouw-kanaaldijk.nl