Terug naar het overzicht

Voorgevel Ringersfabriek in slechte staat

Tijdens een recente inspectie is geconstateerd dat de voorgevel van de Ringersfabriek in zo’n slechte toestand is, dat restauratie van het huidige metselwerk niet tot het gewenste kwalitatieve en esthetische resultaat zal leiden. Momenteel wordt onderzocht wat de gevolgen zijn van deze constatering en op welke wijze tot zorgvuldige reconstructie kan worden overgegaan.


De kenmerkende voorgevel van de Ringersfabriek zou restauratief hersteld worden. Dit is destijds in samenspraak tussen de ontwikkelaar en de gemeente tot stand gekomen, mede op basis van beoordelingen door architect Hurenkamp en restauratieadviseur BOEi. De restauratie van deze kenmerkende voorgevel is altijd een belangrijk onderdeel van het project geweest.

Stand van zaken
Omdat de aannemer via een geplaatste steiger inmiddels het grootste gedeelte van de stalen vensters heeft gedemonteerd, kan de samenstelling en de staat van de voorgevel en achterliggende constructies beter beoordeeld worden. Hieruit blijkt dat de huidige staat van het metselwerk, de verankering aan de achterliggende betonconstructie en de betonconstructie zelf veel slechter is dan tot nu toe aangenomen. Ook blijkt er nog veel ijzerwerk in het metselwerk aanwezig van de in de jaren 80 aangebrachte kunststof beplating ten tijde van Klercq woonwinkel. Hierdoor is eveneens veel schade aan het metselwerk van de voorgevel ontstaan.

Gevolgen
Wanneer alle beschadigde delen hersteld worden, blijft slechts een klein deel van de oorspronkelijke gevel over. Dit wordt ingeschat op 30% tot 35% van de gehele gevel. Het op zijn plek houden van dit resterende deel van de oorspronkelijke gevel tijdens de uitvoering, wordt door zowel de gemeente als door de aannemer als onhaalbaar gezien. De vakgroep erfgoed van de gemeente concludeert dat de voorgevel in zijn geheel restauratief gereconstrueerd moet worden, vanuit behoud van het monumentale aanzicht. De aannemer en de ontwikkelaar Ten Brinke onderschrijven deze conclusie.

Vervolgstappen
Ten Brinke zal in samenspraak met architect Hurenkamp en de vakgroep Erfgoed op korte termijn een plan in de vorm van restauratieve reconstructie opstellen. Bij het verdere traject wordt het college en de monumentencommissie betrokken.