Oudorp.

Beweging kenmerkt dit stoere havenkwartier. Met de bijzondere ligging aan weerszijden van de mooiste bocht in het kanaal staat dit gebied voor creatie en improvisatievermogen.

Hier wonen en werken de aanpakkers en de doorzetters. Ruwe bolsters, inventieve vernieuwers.  Met de historische binnenstad vlak bij, biedt Oudorp & Overdie een stad met nieuwe dimensies: ruimte, licht, lucht en uitzicht op het altijd stromende water.
• Vrije zichtlijnen op het water
• Industrieel karakter, omgeven door groen
• Broedplaatsen, innovatie, cultuur

Thuishaven voor vernieuwing

Laat het ronken, laat het bonken: morgen komt er aan. Het beweegt, het bruist en het leeft aan de twee oevers in dit gebied boordevol kansen voor nieuwe bedrijvigheid en woonplezier. Hier wordt aan de weg getimmerd. Bedenk het, maak het, beleef het.

Ambitie

Ook Oudorp moet zich ontwikkelen tot stoere stad. Binnen Oudorp spelen al verschillende ontwikkelingen zoals woningbouw Jaagpad-oost, ontwikkeling broedplaats de drukkerij in het TMG-complex. Kansen worden onderzocht voor een versnelde planontwikkeling van het Campina-terrein voor woningbouw. Ambitie is om op deze locatie 2.300 nieuwe woningen te realiseren.

Nieuws.

“We zijn er trots op en kijken verwachtingsvol uit naar de start van de werkzaamheden”

Interview met Frits de Koning, projectontwikkelaar Ouwehand. Ouwehand ontwikkelt Jaagpad in Oudorp en Frits vertelt over de stand van zaken.

Digitale informatiebijeenkomst de Poort van Oudorp

Ben je benieuwd naar de plannen voor de Poort van Oudorp? Meld je dan nu aan voor de online informatiebijeenkomst op 21 april van 19.00 tot 20.00 uur. Deze avond geven de ontwikkelaar en de architect een presentatie over de inhoud van het plan, de planning en het vervolgproces. Uiteraard is er op de avond de mogelijkheid tot het stellen van vragen en het inbrengen van ideeën. De avond wordt begeleid door communicatiebureau Bureau Buhrs.

Je ziet het bedrijventerrein Oudorp ‘evolven’!

Het team van Alkmaars Kanaal interviewde Marc van Raai (35). Hij is ondernemer en runt het bedrijf inktweb.nl op het bedrijventerrein Oudorp. Wij vroegen hem naar zijn bevindingen over ondernemen in dit gebied van Alkmaar.