Herontwikkeling bedrijventerrein Overdie

In Overdie wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een compleet nieuwe wijk. Bedrijventerrein Overdie verandert de komende jaren in een levendige en energiek nieuw stuk stad. Van een industrieterrein naar een gemengd werk- en woongebied. Een plek waar het havengevoel rijkelijk vloeit. Waar werken, wonen en recreëren nieuwe combinaties vormen.

Er wordt een Ontwikkelkader voor het gehele projectgebied voorbereid. Het ontwikkelkader sluit aan op de ambities, zoals door de gemeente Alkmaar opgenomen in het Omgevingsvisie Kanaalzone, het Ontwikkelbeeld Overdie en de Koers 2020 Overdie en Koers 2021 Overdie.

Planning.

1 juli 2022

Ontwerpbestemmingsplan fase 1 (gronden Reales), indiening voor 1 juli 2022

22 dec 2021

Participatie in Overdie, bedrijventerrein transformeert naar een stoere havenwijk

16 nov 2021

Participatie deel 1

Op 16 en 17 november vonden de eerste participatiebijeenkomsten plaats met de ondernemers van het bedrijventerrein en de directe buurtbewoners, om ze te informeren en betrekken bij de herontwikkeling.