HUB Campus

Gemeente Alkmaar en Betty Blocks (BRO Vastgoed B.V) hebben in 2021 in een intentieovereenkomst afspraken gemaakt over de ontwikkeling van een zogeheten ‘HUB Campus’ op het voormalig Vegro-terrein op Overstad. Gemeente en ontwikkelaar gaan in deze intentiefase de plannen verder uitwerken tot een gezamenlijk gedragen ontwikkeling, die past in het ontwikkelbeeld van Overstad én financieel haalbaar is. Een Hub Campus is een innovatief concept waar wonen en werken gecombineerd wordt. Het wonen is vooral gericht op starters.

Het gaat om 271 woningen, de start van de bouw is gepland in 2025.

Planning

15 februari 2021

Ontwikkeling HUB campus op Overstad