Terug naar het overzicht

Ontwikkeling HUB Campus op Overstad

Gemeente Alkmaar en BRO Vastgoed B.V (Betty Blocks) hebben in een intentieovereenkomst afspraken gemaakt over de ontwikkeling van een zogeheten ‘HUB Campus’ op het voormalig Vegro-terrein op Overstad. Gemeente en ontwikkelaar gaan in deze intentiefase de plannen verder uitwerken tot een gezamenlijk gedragen ontwikkeling, die past in het ontwikkelbeeld van Overstad én financieel haalbaar is.

In december 2016 heeft Betty Blocks een perceel gemeentegrond op Overstad gekocht voor de bouw van een nieuw kantoor. In 2016 was al voorzien dat Betty Blocks zou groeien, waardoor in de overeenkomst een optie tot koop is opgenomen, over de grond gelegen tussen het huidige kantoor van Betty Blocks en Zijperstraat.

Betty Blocks heeft in 2018 de gemeente Alkmaar laten weten de huidige kantoorlocatie te willen uitbreiden om een ‘HUB Campus’ te realiseren op een breder gebied dan waar de optie tot koop overeengekomen is. Een Hub Campus is een innovatief concept waar wonen en werken gecombineerd wordt. Het wonen is vooral gericht op starters.

Er is relatief veel tijd gaan zitten in het proces tussen 2018 en nu, omdat zowel de plannen van Betty Blocks als de plannen voor het Alkmaars Kanaal en specifiek voor Overstad volop in ontwikkeling waren. Op vrijdag 12 februari 2021 hebben wethouder Paul Verbruggen en Tim Obdam (Betty Blocks) de intentieovereenkomst getekend.

Wethouder Paul Verbruggen:

“Wederom een vervolg stap voor Overstad met een stroom van mogelijkheden. Er is lang gesproken over dit plan en bij beide partijen veel uitgewerkt. Ik ga ervan uit dat we deze intentiefase van ontwikkeling snel kunnen afronden en ook daadwerkelijk aan de slag kunnen met bouwen.”