Overstaete

Het nieuwbouwproject Overstaete, op de hoek van de Kwakelkade en de Oosterweezenstraat, past binnen de gebiedsvisie van deelgebied Overstad als onderdeel van Alkmaars Kanaal. De Kwakelkade verandert in het plan van het aanzicht van een straat waar bevoorraad wordt naar een straat waaraan gewoond en gewerkt wordt.

In de nieuwe situatie is de aanwezige bebouwing gesloopt en vervangen door een gebouw voor wonen en werken met de naam Overstaete. In de plint komen kantoor- en bedrijfsruimtes. Op de eerste verdieping komen kantoorruimtes en appartementen. In totaal worden er circa 75 appartementen gerealiseerd, waarvan 1/3 deel sociale woningen. De informatiebijeenkomsten waren als mede bedoeld om meningen helder te krijgen, het bouwplan en de inrichting van de openbare ruimte hierop verder uit te werken en bezwaren voor zover mogelijk weg te nemen.

Bekijk voor meer informatie over de participatiebijeenkomsten in 2021 de website van Overstaete.

Planning

18 maart 2022

Bouwwerkzaamheden Overstaete van start

2022

Omgevingsvergunning voor fase 2 verleend en de bouw is gestart

12 mei 2021

Online informatiebijeenkomst fase 2 & 3
Presentatie eerste ontwerpen / Herontwikkeling Kwakelkade 21

8 juli 2021

Vervolg participatiebijeenkomst fase 2&3
Terugkoppeling input participatie 12 mei 2021

14 oktober 2020

Vervolg participatiebijeenkomst fase 2&3
Voortgang ontwerp / ophalen input inrichting groen op maaiveldniveau en daktuinen
Omgevingsvergunning fase 2 wordt ingediend

25 november 2020

Laatste grote participatiebijeenkomst waarbij het meest recente ontwerp voor fase 3 werd gedeeld. Daarnaast is de visie voor de inrichting van het groen op maaiveldniveau en de daktuinen gedeeld.