Spooronderdoorgang Helderseweg

De gemeente Alkmaar onderzoekt in samenwerking met ingenieursadviesbureau Sweco de komende tijd de inpasbaarheid van de spooronderdoorgang. Als uit dit onderzoek blijkt dat het mogelijk is een spooronderdoorgang te maken, wordt vervolgens een ontwerp uitgewerkt. De gemeente vindt het belangrijk dat belanghebbenden, bewoners, weggebruikers, ondernemers en belangenorganisaties worden geraadpleegd bij het ontwerpen van de spooronderdoorgang. Hiervoor worden momenten georganiseerd om ieders mening te horen en om hierover met elkaar in gesprek te gaan. 

De stad Alkmaar groeit: langs het Alkmaars Kanaal worden de komende 20 jaar circa 15.000 nieuwe woningen gebouwd. Dit leidt ook tot een toename van het verkeer. Uitgangspunt voor Alkmaar is dat iedereen met zowel de auto, als de fiets en te voet en met het openbaar vervoer op een goede en veilige manier bij zijn of haar woning moet kunnen komen. Het Stationsgebied Alkmaar vormt een centraal punt voor de bereikbaarheid van Alkmaar. De spooronderdoorgang Helderseweg is daarnaast  een belangrijk project voor de toekomstige ontwikkelingen in het Stationsgebied, zoals de verplaatsing van het busstation naar de noordzijde en het bouwen van woningen in het Stationsgebied.

In het kader van de Green Deal wil de Europese Unie meer treinen laten rijden voor reizigers en daarmee ook de uitstoot van CO2 verminderen. Door de aanleg van spoorondergangen kan het spoor veiliger worden, omdat er minder spoorwegovergangen zijn. De Europese Unie heeft de gemeente Alkmaar daarom subsidie gegeven om de aanleg van een spooronderdoorgang op de Helderseweg te onderzoeken en voor te bereiden.