Kantorenpark.

Het Kantorenpark van Viaanse Molen is ongeveer 10 hectare groot, er staan ongeveer 22 (kantoor)gebouwen en er zijn veel verschillende eigenaren. Er zitten bedrijven die zich goed op hun plek voelen, maar er staan ook gebouwen leeg. De ambitie is om het Kantorenpark te transformeren naar een groene gemengde woon- en werklocatie. Dit kan door bestaande kantoorgebouwen te transformeren naar woningen, maar ook door sloop en nieuwbouw.

Omdat er zo veel verschillende eigenaren zijn zal transformatie van het Kantorenpark organisch verlopen, dus beetje bij beetje. De uitdaging is om de transformatie zo gefaseerd mogelijk te maken maar binnen de kaders die een goed eindbeeld opleveren. Daarom kijken we samen met de eigenaren naar de gezamenlijke ambities en willen we komen tot randvoorwaarden waaraan ontwikkelingen moeten voldoen. Hiervoor hebben bij het stedenbouwkundigbureau Urhahn ingeschakeld.

De ontwikkeling van het kantorenpark vindt zijn basis in de Omgevingsvisie: Alkmaar 2040. Voor het Alkmaars Kanaal is deze uitgewerkt in: Omgevingsbeeld Kanaalzone Alkmaar (BVR) en voor de Viaanse Molen in het Ontwikkelbeeld Viaanse Molen (BVR).

Planning.

15 maart 2022

Vervolgsessie

Vervolgsessie met de verschillende stakeholders en eigenaren over het ruimtelijk raamwerk/ontwikkelkader voor Kantorenpark.

september 2021

Stap 4: Spelregels/ontwikkelstrategie

Gesprekken en wandeling met eigenaren. Werksessie 1 met de projectgroep.

juni 2021

Stap 3: Principes & gebiedswaarden

Gesprekken en wandeling met eigenaren. Werksessie 1 met de projectgroep.

maart 2021

Stap 2: Ambitie & visie

Gesprekken en wandeling met eigenaren. Werksessie 1 met de projectgroep.

februari 2021

Stap 1: Verkenning kansen en dynamiek

Gesprekken en wandeling met eigenaren. Werksessie 1 met de projectgroep