Kantorenpark.

Het Kantorenpark van Viaanse Molen is ongeveer 10 hectare groot, er staan ongeveer 22 (kantoor)gebouwen en er zijn veel verschillende eigenaren. Er zitten bedrijven die zich goed op hun plek voelen, maar er staan ook gebouwen leeg. De ambitie is om het Kantorenpark te transformeren naar een groene gemengde woon- en werklocatie. Dit kan door bestaande kantoorgebouwen te transformeren naar woningen, maar ook door sloop en nieuwbouw.

Omdat er zo veel verschillende eigenaren zijn zal transformatie van het Kantorenpark organisch verlopen, dus beetje bij beetje. De uitdaging is om de transformatie zo gefaseerd mogelijk te maken maar binnen de kaders die een goed eindbeeld opleveren. Daarom kijken we samen met de eigenaren naar de gezamenlijke ambities en willen we komen tot randvoorwaarden waaraan ontwikkelingen moeten voldoen. Hiervoor hebben bij het stedenbouwkundigbureau Urhahn ingeschakeld.

De ontwikkeling van het kantorenpark vindt zijn basis in de Omgevingsvisie: Alkmaar 2040. Voor het Alkmaars Kanaal is deze uitgewerkt in: Omgevingsbeeld Kanaalzone Alkmaar (BVR) en voor de Viaanse Molen in het Ontwikkelbeeld Viaanse Molen (BVR).

 • Actueel

  We werken aan de gebiedsuitwerking Kantorenpark Viaanse Molen, deze bestaat uit een ontwikkelstrategie en een spelregelkaart. Hiervoor hebben inmiddels 2 bijeenkomsten plaatsgevonden met de eigenaren in het gebied.

  Tijdens de eerste bijeenkomst op 24 februari 2021 heeft een verkenning plaatsgevonden van de kansen en dynamiek in het gebied.

  Op 29 maart was de tweede bijeenkomst. Bureau Urhahn heeft toen de ambitie en visie op het gebied gedeeld die naar aanleiding van de eerste sessie is opgesteld.

 • Planning

  Hier vind je de planning om te komen tot de gebiedsuitwerking. Daarna is het aan de individuele eigenaren om voor hun locatie met een uitwerking te komen. Zodra hiervoor plannen bekend zijn kan je de informatie op deze pagina vinden.

Planning

Stap 1: Verkenning kansen en dynamiek (februari 2021)

 • Gesprekken en wandeling met eigenaren. Werksessie 1 met de projectgroep

Stap 2: Ambitie & visie (maart 2021)

 • Werksessie 2 met de projectgroep

Stap 3: Principes & gebiedswaarden (juni 2021)

 • Werksessie 3 met de projectgroep

Stap 4: Spelregels/ontwikkelstrategie (juni-september 2021)

 • Bespreking concept in het coordinatieoverleg Kanaal (college)
 • Presentatie in gemeenteraad
 • Besluitvorming in college van burgemeester en wethouders