Nieuws.

In gesprek over de wensen voor Alkmaars KanaalPark

Wethouder Gijsbert van Iterson Scholten sprak inwoners van Alkmaar over de ontwikkelingen rondom het KanaalPark, welke wensen zijn er voor de inrichting van de oevers van het Alkmaars Kanaal? De onthulling van de droomplek woensdag 8 maart 2023 op het Ringersplein in Overstad markeert de start van de participatie over het KanaalPark.

Alkmaars Kanaal gaat over de toekomst van heel Alkmaar

In juli 2022 trad het nieuwe Alkmaarse college aan. Wethouder Gijsbert van Iterson Scholten kreeg het programma Alkmaars Kanaal in zijn portefeuille. We vroegen de wethouder onder andere naar de ambities voor het Alkmaars Kanaal. En we willen graag weten wat zijn favoriete plek aan het Alkmaars Kanaal is.

Verkoop appartementen Jaagpad in Oudorp gestart

Op donderdag 26 januari startte de verkoop van 183 appartementen aan de Schermerweg in Oudorp. Het project Jaagpad ligt aan het water van het Noordhollandsch Kanaal en vlak bij het centrum.

Participatie Alkmaars KanaalPark van start

De oever van het Noordhollandsch Kanaal wordt een park dwars door Alkmaar. In februari 2023 start de participatie voor de inrichting en het gebruik van de oever. Alkmaarders kunnen dan hun ideeën en wensen voor het park delen. Op 24 januari 2023 gaf het college groen licht voor het opstellen van een ontwikkelplan voor het Alkmaars KanaalPark. Ook ging het college akkoord met het voorgestelde participatieproces. Daarmee is het project Alkmaars KanaalPark nu officieel gestart. 

Uitnodiging: Informatie- en participatiebijeenkomst ontwikkelingen Noorderstraat en Ringerskwartier

Overstad is in ontwikkeling. Graag lichten we tijdens een bijeenkomst toe welke invloed de bouw van het Ringerskwartier op haar omgeving heeft.  Op 25 januari organiseren we een digitale informatie- en participatiebijeenkomst over de Noorderstraat en het Ringerskwartier. We starten om 19.30 uur.

PEN-Dorp wordt nieuwe stadswijk

Er is besloten dat we de huidige Helderseweg gaan opwaarderen, waarbij er ruimte vrijkomt voor een parkachtige openbare ruimte. Met dit besluit kan het plan ‘De Tuinen van PEN-Dorp’ verder worden uitgewerkt

Europese steun voor tunnel onder het spoor

Gemeenten Alkmaar krijgt subsidie van de Europese Unie voor de voorbereidingskosten voor de aanleg van de spoorwegtunnel aan de Helderseweg.

Gevel Ringersfabriek uit de steigers

In de jaren 70 verloor de Ringersfabriek haar functie als chocoladefabriek en werd het gebouw verkocht om dienst te doen als woonwinkel. Nadat de nieuwe eigenaar besloot dat de fabriek een eigentijdse uitstraling verdiende, verdween het bakstenen gevelbeeld uit het straatbeeld en werd het verscholen achter kunststof gevelbeplating. Inmiddels is de oude gevel weer hersteld.

Hoe bewaken we de ruimtelijke kwaliteit in het Alkmaars Kanaal?

In 2017 heeft de gemeenteraad van Alkmaar de Omgevingsvisie 2040 vastgesteld. Bernadette Janssen van bureau BVR, Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling te Rotterdam, is vervolgens gevraagd deze ambities inhoud te geven. Zij keek naar: wat is de waarde van het kanaal, en van haar oevers en wat betekent bouwen in een compacte stad?

Special Expeditie – 16 oktober laatste voorstellingen

Al langere tijd zet Karavaan onze mooie gemeente en haar omgeving theatraal op de kaart. Afgelopen maanden hebben we in samenwerking met Karavaan een unieke fietstocht ontwikkeld: Expeditie Alkmaars Kanaal, de fietsroute langs het kanaal van de toekomst. Speciaal voor deze route is er een ode geschreven aan Alkmaar door theatermaker Rubin van Gent.