Terug naar het overzicht

Beeldverslag inloopbijeenkomst gebiedsontwikkeling Overstad

Op donderdag 3 maart en dinsdag 8 maart 2022 organiseerden we twee inloopbijeenkomsten over de gebiedsontwikkeling in Overstad. Ongeveer 150 betrokkenen en geïnteresseerden bezochten de inloopbijeenkomsten en 30 personen vulden de digitale vragenlijst in. De resultaten van de bijeenkomsten zijn samengevat in een beeldverslag.

Planning voor 2022 en 2023

Belangrijkste aandachtspunten

Het grootste deel van de bezoekers is positief over de transformatie van Overstad naar een levendig en stedelijk woon-werkgebied. De vergroening van het gebied wordt gezien als een grote kans. De bereikbaarheid en verkeersveiligheid van Overstad en omliggende wijken en wegen wordt gezien als een grote zorg bij de uitwerking in verdere plannen. Omdat dit ook nu al regelmatig een probleem is. Betrokkenen begrijpen dat het vanwege de grote woningbouwopgave nodig is om ook hoger te bouwen. Maar, er zijn ook zorgen wat dat doet met uitzicht en zonlicht in de directe omgeving.

De reacties uit de inloopbijeenkomsten gebruiken we voor een participatieplan voor het vervolg. In het voorjaar worden verdiepende themabijeenkomsten over het op te stellen bestemmingsplan georganiseerd.

Meer informatie over de ontwikkelingen op Overstad vind je op de pagina Overstad.