Terug naar het overzicht

Volgende stap in ontwikkeling van Kanaaldijk 301

Op 16 maart 2021 heeft het college het ontwerpbestemmingsplan Kanaaldijk 301 Alkmaar goedgekeurd. Dit bestemmingsplan stelt voor om de bouw van maximaal 160 appartementen, verdeeld over 5 appartementengebouwen in een groene setting, mogelijk te maken. Dit plan is onderdeel van de herontwikkeling van gebieden langs het Alkmaars Kanaal (Omgevingsbeeld Kanaalzone en het Ontwikkelbeeld Viaanse Molen).

Het ontwerpbestemmingsplan heeft, tegelijk met een ontwerpbesluit hogere waarden geluid, ter inzage gelegen van 25 maart 2021 tot en met 6 mei 2021. Er zijn drie zienswijzen ingediend. De zienswijzen geven geen aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. De volgende stap is daarom het vaststellen van het besluit hogere waarden geluid, en het aanbieden van het bestemmingsplan aan de raad.

Meer informatie over het project vind je op de pagina van het Kanaaldijk. Daar vind je onder andere de link naar de zonnestudie van het project, en kan je je aanmelden voor de nieuwsbrief van de ontwikkelaar.