Visie.

Bouwen voor iedereen

Stedelijk wonen in het Alkmaars Kanaal kan in de vorm van individuele stadswoningen tot collectieve appartementencomplexen. In een stad wonen immers verschillende mensen met verschillende wensen dicht bij elkaar. Er bestaan geen typische ouderen-, jongeren- of zorgwoningen. Iedere woning voldoet aan de norm van toegankelijkheid en bruikbaarheid voor alle groepen.

De vitale stad heeft toegankelijke voorzieningen en levert maatwerk

Er komt ruimte bij het Alkmaars Kanaal voor voorzieningen die niet passen in de historische binnenstad, maar wel van belang zijn voor een vitaal centrum. De ontwikkelingen vragen om een groei van werkgelegenheid, sociaal/maatschappelijke en centrumvoorzieningen. Alkmaars Kanaal kenmerkt zich door het feit dat alle gebouwen, woningen en de openbare ruimte toegankelijk zijn voor jong en oud. Indien nodig passen we maatwerk toe om dit te bereiken.

Het gebied biedt ook unieke mogelijkheden voor bewegen in de buitenlucht. Door de inrichting van de openbare ruimte wordt dit gestimuleerd. Aan de oevers van het kanaal ontstaat het KanaalPark. In deze groene strook langs het water wordt sporten, bewegen, verblijven en beleven van cultuur mogelijk gemaakt. Bedoeld voor alle Alkmaarders.

Een bloeiend cultureel leven is een belangrijk onderdeel van de aantrekkingskracht van Alkmaar. Alkmaars Kanaal ondersteunt bredere, vernieuwende en experimentele initiatieven, zoals de broedplaatsen.

Bereikbaarheid in balans

De groei van de stad geeft een groei van mobiliteit. Uitgangspunt voor Alkmaar is dat iedereen met zowel de auto, als de fiets en te voet en met het openbaarvervoer op een goede en veilige manier bij zijn of haar woning moet kunnen komen. De bewoners van Alkmaar worden wel, door uitbreiding van het fietsennetwerk, meer uitgenodigd om met de fiets te gaan. Onze binnenstad blijft goed bereikbaar, parkeren voor bezoekers en bewoners wordt gefaciliteerd in de nabijheid. Voor de langere termijn is een capaciteit vergroting van het verkeerssysteem noodzakelijk.

Economisch toekomstbestendig

Alkmaars Kanaal wordt getransformeerd tot een kwalitatieve en aantrekkelijke stedelijke leefomgeving. Uitgangspunt daarbij is een goede balans tussen wonen, werken en ontspannen. Voldoende bedrijven en voldoende banen houden Alkmaar als stad dynamisch en aantrekkelijk. Alkmaars Kanaal geeft ruimte aan de bestaande economie, en aan de ontwikkeling van nieuwe economie. Het houden van bestaande bedrijven en het aantrekken van nieuwe bedrijven in Alkmaars Kanaal, zijn beide belangrijk voor de realisatie van voldoende banen in het gebied. De kracht van Alkmaar als stad voor toeristen neemt toe. In, aan en op het water. Nu al kent Alkmaar toerisme via het water en deze groeit als het kanaal een aantrekkelijke havenfunctie krijgt met meer en verschillende soorten aanlegplaatsen en insteekhavens en heerlijk zonnige terrassen.

Een groene stad is een stad die zich aanpast aan het klimaat

Daarnaast is het kanaal letterlijk een bron en een kans om te vernieuwen op het gebied van duurzaamheid. Uit het kanaal kan bijvoorbeeld een bijzondere vorm van energie gewonnen worden die voor de verwarming en/of koeling van gebouwen en woningen zorgt. De ruimte langs het kanaal biedt daarnaast ook kansen voor de toekomst. Kansen om bij het ontwikkelen te vernieuwen. En om mee te bewegen met de verandering van het klimaat en een stad te maken die zich aanpast aan het klimaat. Niet langer wordt regen afgevoerd via het kanaal, maar het wordt opgevangen en vastgehouden in de bodem, in het oppervlaktewater en in gebouwen in Alkmaars Kanaal.

Een kanaal met bochten

Bochten zijn bijzonder in een kanaal. Door de bochten van het kanaal binnen Alkmaars Kanaal te verbijzonderen, door markante gebouwen met markante functies, bijzondere plekken om te verblijven of een rustplek aan een pad, kan iedereen deze bijzondere kwaliteit van het kanaal van Alkmaar ervaren. Met hoogbouw kan een plek, een gebied of een lijn versterkt worden binnen een stedelijk gebied. Gezien de huidige opbouw van de stad is de maximale bouwhoogte 35 meter met incidenteel ruimte voor torens van maximaal 50 meter, waarbij in Oudorp één markant gebouw hoger mag zijn.

Doorsnede van de stad

Het kanaal vertelt het verhaal van Alkmaar. Een doorsnede van de historie, de gebouwen en het leven in de stad. Waar je straks wilt wonen en werken, wilt sporten, elkaar kunt ontmoeten en Alkmaar als stad met veel voorzieningen kunt beleven. Grote gebieden rondom het kanaal gaan veranderen waardoor er ruimte ontstaat voor de stad van de toekomst aan het kanaal. Bij die verandering kijken we ook naar de historie en nemen daarvan onderdelen mee naar de toekomst. Het gebied krijgt drie verschillende herkenbare gezichten; de zachte Alkmaars Kanaal aan de noordzijde van de stad, het gastvrije centrum en het stoere Alkmaars Kanaal aan de zuidzijde van de stad.

Zachte stad

Alkmaar Noord is als stadsdeel ruim en groen met veel schaduw. Het is een groot doorlopend landschap dat goed verbonden is, voor fietsers en voetgangers, met het buitengebied. Dit is de kracht van Noord en hier bouwen we op voort. In Alkmaar Noord zijn nieuwe buurten met een stedelijke uitstraling mogelijk. Wonen en werken of bijvoorbeeld sporten kan een plek krijgen binnen een groep woningen. Een groep kan bijvoorbeeld uit een aantal stadswoningen bestaan in combinatie met een appartementencomplex rondom een gezamenlijke binnentuin of vijver.

Gastvrije binnenstad

Het centrum van Alkmaar bestaat uit de krachtige en duidelijk herkenbare historische binnenstad, het nieuwe jonge en moderne deel in Overstad en het station. Deze drie delen vormen samen het gastvrije centrum van Alkmaar en vullen elkaar aan qua hoog stedelijk programma. Het kanaal verbindt de delen als bijzondere publieke ruimte. De historische binnenstad, Overstad en het station hebben als centrum een hoog stedelijk woon- en werkmilieu. Hier vind je een mix van wonen, werken, winkels en mogelijkheden om vrije tijd door te brengen. Bijvoorbeeld in het theater of de bioscoop.

Stoere havenstad

De stoere zuidkant van de stad vertelt het verhaal van Alkmaar als havenstad. Met de bouw van Schelphoek en het Jaagpad heeft dit karakter al vorm gekregen. Stoer staat voor een stoer stedelijk Waterfront, maar ook voor de stoere keuze om voldoende openingen in dit front vrij te laten voor goede verbindingen en licht, lucht en ruimte naar het achterland. Deze verbindingen zijn noodzakelijk om de kwaliteiten van het kanaal zover mogelijk de gebieden in te trekken. Het huidige zuiden bestaat nu voornamelijk uit bedrijventerreinen waar nog niet gewoond kan worden. Dit zal gecreëerd moeten worden. De relatie met het kanaal als open ruimte en publieke plek is daarbij het belangrijkst. Meer verbindingen en kleinee kavels en gebouwen zijn nodig om stad te maken.

Omgevingsbeeld Alkmaars Kanaal