PEN-dorp.

Het PEN-terrein is in 2017 aangekocht door NH Development, een samenwerking tussen de HBB Groep en de Geus Bouw. Op het terrein staat nu het kantoorgebouw van de PEN-Maatschappij dat als kantoorgebouw ontworpen is door architect A. Bonnema. Voor het ontwerp heeft Bonnema nauw samengewerkt met landschapsarchitecte Mien Ruys. Het PEN-gebouw en de tuinen van Mien Ruys zijn met elkaar verbonden. Tussen de gebouwen zijn waterlopen met hoogteverschillen, vijvers, terrassen, wandelpaden en kunstwerken. Het PEN-terrein staat al enige jaren leeg. Een invulling als kantoor bleek niet meer mogelijk, het bestaande gebouw is niet toekomstbestendig.

Stedenbouwkundig plan

NH Development heeft architectenbureau De Zwarte Hond en bureau Mien Ruys gevraagd een nieuw woningbouwplan te maken voor het PEN-terrein. Bureau De Zwarte Hond behartigt het nalatenschap van Bonnema en vertegenwoordigd hiermee ook het gedachtegoed van Bonnema. Het nieuwe plan moet twee werelden samenbrengen: Aan de ene kant de cultuurhistorische waarde van het gedachtengoed van architect Bonnema en landschapper Mien Ruys. Aan de andere kant de hoge stedelijke dichtheid uit de visie van het Alkmaars Kanaal. De afgelopen maanden is door De Zwarte Hond en Buro Mien Ruys hard gewerkt aan een stedenbouwkundig plan voor het PEN-terrein. Het stedenbouwkundige plan gaat uit van een indicatief programma van ca. 550 woningen aangevuld met voorzieningen en werkfuncties omringd door een landschappelijke rand. De architecten hebben ook gekeken op welke wijze deze nieuwe woon-werk wijk het beste ontsloten kan worden voor de toekomstige bewoners en gebruikers. Door een deel van de Helderserweg te verleggen ontstaat de mogelijkheid om o.a. het PEN-dorp, alleen gescheiden door een groene recreatieve zone, aan het Noordhollandsch kanaal te verbinden.

Binnentuin Mien Ruys

Het stedenbouwkundig plan brengt de visie van Bonnema en het Alkmaars Kanaal op een unieke manier bij elkaar. De structuur, footprint en volume opbouw van het huidige PEN-Dorp blijft behouden. Er komt ook een nieuwe tijdlaag met grotere en robuustere gebouwen conform de visie van het Alkmaars Kanaal. In het gehele plan is aandacht voor de overgangen tussen de gebouwen en het landschap. De huidige binnentuin van Mien Ruys wordt volledig bewaard en daar waar nodig gerenoveerd. Er komen verschillende soorten woningen. Hiermee krijgen bewoners de keuze waar en waarin ze willen wonen. De gemeente heeft de plannen recent vrijgegeven voor inspraak en participatie. In juni 2021 wordt het stedenbouwkundig plan opiniërend besproken in de raadscommissie ruimte. De verwachting is dat na de zomer de formele procedure wordt opgestart voor een nieuw bestemmingplan.

  • Actueel

    Op 24 maart 2021 is een digitale inloop geweest om de omgeving te betrekken en te informeren over de plannen voor het PEN-Dorp.

  • Planning

    Het plan PEN-Dorp zit nu nog in de voorfase. Dat betekent dat we informatie en reacties ophalen uit de omgeving op het plan. Op 29 juni 2021 wordt het plan PEN-Dorp opiniërend besproken in de raadscommissie Ruimte. De bestemmingsplanprocedure zal naar verwachting in het najaar worden opgestart.