Terug naar het overzicht

Participatieverslag transformatie Overstad

Van 13 juli tot 14 augustus 2022 kon je de Overstadwandeling wandelen in Overstad. Tijdens de opening op 13 juli 2022 liepen ongeveer 120 mensen mee door Overstad. Met de Overstadwandeling betrekt de gemeente geïnteresseerden om reacties op te halen voor de transformatie van Overstad. De digitale vragenlijst over de transformatie van Overstad is ongeveer 60 keer ingevuld. De resultaten van de wandeling en digitale vragenlijst zijn samengevat in een verslag.

Belangrijkste aandachtspunten

Het grootste deel van de bezoekers is positief dat Overstad gaat transformeren naar een meer stedelijk woon-werkgebied. Belangrijk is dat ruimte voor wonen, werken en voorzieningen in balans is. En dat er voor verschillende doelgroepen wordt gebouwd. Uit de reacties blijkt dat hoogbouw het liefst beperkt wordt. Overstad moet in de toekomst voldoende goed bereikbare en aantrekkelijke parkeervoorzieningen hebben. Daarnaast moet de voetganger en de fietser meer ruimte krijgen. Ook de bereikbaarheid, doorstroming en veiligheid kunnen beter. Meer groen in het gebied om te ontmoeten en verblijven wordt als kans gezien. En het behouden van de culturele voorzieningen en het versterken van horeca wordt als wenselijk gezien.

De reacties uit deze Overstadwandeling, digitale vragenlijst en eerdere participatiebijeenkomsten gebruiken we voor het verder uitwerken van de plannen voor de toekomst van Overstad.

Meer informatie over de ontwikkelingen op Overstad vind je op de pagina Overstad.