Viaanse Molen.

Viaanse Molen aan het Alkmaars kanaal biedt vruchtbare bodem voor nieuwe woonvormen en innovatieve ondernemingen. In deze wijk aan het water geldt de ideale mix van geborgenheid en vrijheid. Met de stad in de buurt en het buitengebied altijd dichtbij. De sloten reflecteren de moderne duurzame gebouwen. Het fietspad meandert langs de bebouwing en de begroeiing. Woon, werk, onderneem en ontspan in eilanden van groen.

• Gebouwen ingebed in het landschap
• Ruimte voor vernieuwende woonvormen
• Woonwijk voor iedereen met alles bij de hand

Landschap vol kansen

Ondernemingszin en gemeenschapsgevoel vinden elkaar op de grens van stad en land. Waar het groen niet ophoudt bij de gevels en ruimte voor iedereen. Hier kijk je naar elkaar om en laat je elkaar vrij.

Ambitie

In het ontwikkelbeeld wordt Viaanse Molen een moderne, zachte stad van een collectief landschap met groen en water. In dit gebied loopt inmiddels de herontwikkeling van PEN-dorp (in 2020 planconcept gereed). Ook voor de transformatie van het kantorenterrein zal in 2020 het ruimtelijk concept gereed zijn. Er is volop ruimte voor experimentele woonvormen en nieuwe vormen van bouwen. De ambitie is om hier 5400 woningen te realiseren.

Nieuws.

Informatiebijeenkomst De Tuinen van PEN-dorp

Benieuwd naar de plannen voor PEN-dorp? Sluit op 24 maart, 19.30 uur, aan tijdens de online informatiebijeenkomst. Deze avond is bedoeld voor belanghebbenden en toekomstige bewoners.

Vier vragen aan de landschapsarchitect van het project Kanaaldijk

Gebiedsontwikkelaar BPD heeft Lodewijk Baljon landschapsarchitecten ingeschakeld voor het ontwerp van de openbare ruimte. Wij spraken Wouter Evers, over de plek, de ontwerpinspiratie en de plannen van project Kanaaldijk.

PEN-Dorp krijgt hedendaagse vertaling

Het PEN-Dorp is de eerste oude kantoorlocatie in het Alkmaars Kanaal dat getransformeerd wordt naar een eigentijdse stedelijke leefomgeving. De eigenaren willen met het plan de ‘Tuinen van PEN-Dorp” een levendig, groen en uniek stuk stad bouwen langs het Noordhollandsch Kanaal in Alkmaar.