Viaanse Molen.

Het gebied Viaanse Molen ligt in het Noorden van het Alkmaars Kanaal. Het gebied verandert de komende jaren van een werkterrein naar een nieuwe stadswijk van Alkmaar. Met ruimte om te wonen en te werken. Viaanse Molen biedt vruchtbare grond voor nieuwe woonvormen en innovatieve ondernemingen. In deze wijk aan het water geldt straks de ideale mix van geborgenheid en vrijheid. Met de stad in de buurt en het buitengebied altijd dichtbij. De sloten reflecteren de moderne duurzame gebouwen. Het fietspad meandert langs de bebouwing en de begroeiing. Hier woon, werk, onderneem en ontspan je in eilanden van groen.

Ambitie

In het ontwikkelbeeld wordt Viaanse Molen een moderne, zachte stad in een landschap van groen en water. Er is ruimte voor experimentele woonvormen en nieuwe vormen van bouwen. Inmiddels loopt de herontwikkeling van PEN-dorp, in 2022 is voor dit project het planconcept gereed. Ook voor de transformatie van het kantorenterrein worden in 2022 de eerste plannen verder uitwerkt. De ambitie uit het ontwikkelbeeld is om op de gehele Viaanse Molen uiteindelijk circa 5.400woningen en 190.000m2 aan (bestaand) werk en voorzieningen te realiseren.

Projecten

Kanaaldijk

Op de plek aan de Kanaaldijk waar voorheen het kantoorgebouw van Rijkswaterstaat stond, worden vijf appartementengebouwen en een dag horecavoorziening gerealiseerd door BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. De locatie ligt direct aan het Alkmaars Kanaal. Bijna alle woningen krijgen uitzicht op of over het water. Waar vind je dit nou in Alkmaar? Op loopafstand liggen alle nodige voorzieningen en recreatiemogelijkheden. Even de stad in? Dan ben je met een kwartiertje fietsen in het centrum. Een fijne, rustige woonlocatie met alles binnen handbereik.

potloodtekening van pen-dorp

PEN-Dorp

Het PEN-Dorp is in 2017 aangekocht door NH Development, een samenwerking tussen de HBB Groep en de Geus Bouw. NH development heeft een plan ontwikkeld met ruim 500 woningen, werkruimtes en voorzieningen. Het is een voor Alkmaar uniek ontwerp. Hier worden de twee werelden van nieuwe stedelijkheid én de herkenbare architectuur van Bonnema en de landschappelijke invulling van Mien Ruys, gecombineerd.  Op het terrein staat nu nog het kantoorgebouw van de Provinciaal Elektriciteitsmaatschappij van Noord-Holland (PEN) dat in de jaren 70 door architect A. Bonnema is ontworpen. Tussen de gebouwen zijn waterlopen met hoogteverschillen, vijvers, terrassen, wandelpaden en kunstwerken. In het plan komen al deze elementen weer terug.

Overdie Alkmaars Kanaal

Kantorenpark

Het Kantorenpark Viaanse Molen is ongeveer 10 hectare groot en er staan circa 22 (kantoor)gebouwen. Er zijn bedrijven gevestigd die zich goed op hun plek voelen, en er staan ook gebouwen al jaren leeg. De komende jaren worden hier woningen toegevoegd, door bestaande gebouwen te transformeren en door sloop en nieuwbouw. Het terrein zal veranderen naar een groene gemengde woon- en werklocatie met voorzieningen. Op sommige plekken komen nieuwe woon-/werkgebouwen, op andere plekken blijven de bestaande kantoorgebouwen.

Artist impression van Viaanse Molen

‘TAQA-eiland’

In de noordelijkste punt van de Viaanse Molen, direct aan het Noordhollandsch Kanaal, ligt een bijzonder terrein waar nu onder andere nog het gaswinningsbedrijf TAQA staat. In 2025 wordt dit terrein eigendom van de gemeente Alkmaar. Samen met andere grondeigenaren – de Sluistuinen en het Rijksvastgoedbedrijf – gaat de gemeente werken aan een plan met woningen, werkplekken en voorzieningen.

Als studieopdracht hebben 4e-jaars studenten van InHolland deze locatie bekeken. De plek heeft veel potentie als groen woon/werkgebied, direct aan het water, met in het noorden de in het oog springende Sluismolen.

Tekening van een bouwplaats met hijskraan en 2 personen en 1 bouwvakker

Verleggen Helderseweg

Alkmaar bouwt een nieuwe stadswijk aan het Noordhollandsch kanaal. Het kanaal is de grote verbinder van de stad. De ambitie is om de oevers langs het kanaal zoveel mogelijk groen in te richten met fijne verblijfsplekken voor alle inwoners. Om te wandelen, te fietsen, te sporten, te werken, te picknicken of op het terras te zitten. Dit geldt ook voor de Viaanse Molen. Een van de geformuleerde opgaven uit het Ontwikkelbeeld Viaanse Molen is het maken van een brede groene oever. Om deze opgave te realiseren moet een (deel) van de Helderseweg worden verlegd. Hierdoor ontstaat ruimte die kan worden ingericht als ‘park voor de stad’. Bijkomend voordeel is dat de Helderseweg dan ingericht kan worden als 30km/u en 50km/u weg. Dit verbetert de woon-en leefklimaat voor de nieuwe stadswijk aanzienlijk.

Nieuws.

Aanvraag woningbouwimpuls kantorenpark Viaanse Molen toegekend

Gemeente Alkmaar ontvangt een bijdrage van ongeveer € 2,4 miljoen van het Rijk voor het bouwen van 556 woningen op het kantorenpark van de Viaanse Molen. Dit geld wordt gebruikt voor het (versneld) bouwen van een aantrekkelijk, groen verblijfsgebied, het bouwen van woningen en het verbeteren van het wandel- en fietsgebied.

Informatiebijeenkomst De Tuinen van PEN-dorp

Benieuwd naar de plannen voor PEN-dorp? Sluit op 24 maart, 19.30 uur, aan tijdens de online informatiebijeenkomst. Deze avond is bedoeld voor belanghebbenden en toekomstige bewoners.

Vier vragen aan de landschapsarchitect van het project Kanaaldijk

Gebiedsontwikkelaar BPD heeft Lodewijk Baljon landschapsarchitecten ingeschakeld voor het ontwerp van de openbare ruimte. Wij spraken Wouter Evers, over de plek, de ontwerpinspiratie en de plannen van project Kanaaldijk.