Terug naar het overzicht

Kennis uit de praktijk over circulair en duurzaam ontwikkelen

Cirkelstad Alkmaar organiseerde in april een bijeenkomst in de Letterbak van het TMG-gebouw in Oudorp. Doel van de bijeenkomst was de aanwezigen kennis te laten maken met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van circulair bouwen en het gebruik van data daarbij. Bureau Boom Builds (over duurzame bouwontwikkelingen) en Planalogic  (over het gebruik van data bij gebiedsgericht ontwikkelen en bouwen) gaven een presentatie.

De gemeente Alkmaar is een Cirkelstad, Marcel Janssen programmadirecteur van het Alkmaars Kanaal vertelde over de ontwikkelingen in het Alkmaars Kanaal. Met alle aanwezigen werd gekeken naar welke circulaire mogelijkheden er zijn voor dit toekomstige nieuwe woon- en werkgebied. Ook werd een eerste aanzet gedaan tot het maken van plannen voor het vinden van een circulaire herbestemming voor de Letterbak.

Cirkelstad

Cirkelstad is een beweging, ontstaan tussen publieke én private ondernemers, die op zoek zijn naar oplossingen voor circulair bouwen. Hoe krijgen we reststromen terug in de keten? Hoe krijgen we alle talenten in de wijk benut? Twee belangrijke vraagstukken waar we als samenleving antwoord op zullen moeten geven. Cirkelstad faciliteert publieke en private partijen in het verbinden van netwerken en kennisuitwisseling. Door een bestuurlijk en operationeel netwerk te verbinden, 10 jaar aan ervaringen te delen en gezamenlijk op te trekken in verschillende regio’s verspreid over het land. Cirkelstad is regionaal gericht op de uitvoering van projecten, nationaal gericht op versnellen. In de regio Alkmaar nemen sloopbedrijven, bouwbedrijven, projectontwikkelaars en corporaties deel. Cirkelstad organiseert regelmatig bijeenkomsten om kennis uit de praktijk te delen over circulair en  duurzaam bouwen, ontwikkelen en ondernemen.

Vinger aan de pols voor nieuwe ontwikkelingen

We blijven met Cirkelstad over en weer nieuwe ontwikkelingen delen. En duurzaamheid en circulariteit gaan onderdeel uitmaken van de ontwikkelkaders die per deelgebied van het Alkmaars Kanaal worden opgesteld. Om de uitgangspunten hiervoor te bepalen wordt gekeken naar hoe de Metropool Regio Amsterdam (MRA) hier mee omgaat in het kader van het convenant Toekomstbestendig bouwen. Meer informatie over Cirkelstad Alkmaar vind je op de website van Cirkelstad Alkmaar.