Terug naar het overzicht

Voorbereidingen bouw woningen Ringerskwartier in Overstad gestart

Projectontwikkelaar BPD bouwt de komende 3 jaar aan het project Ringerskwartier in Overstad. BPD realiseert in dit project 273 woningen, ongeveer 1.000 m2 commerciële ruimte en een parkeergarage. De voorbereidingen op de bouwplaats zijn al in volle gang. In mei gaan de bouwwerkzaamheden van start.

Duurzame bronnen voor warmte-koude opslag

De aannemer is in februari begonnen met het boren van de WKO bronnen tot een indrukwekkende diepte van maar liefst 150 meter. De ontwikkelaar heeft gekozen voor duurzame bronnen, voor een ‘warmte-koudeopslagsysteem’, ook wel WKO genoemd. De kracht van de natuur wordt gebruikt om de woningen die gebouwd worden te verwarmen en/of verkoelen. Bekijk meer over WKO systemen.

Aanpassen en afsluitingen Noorderstraat  

Een deel van de Noorderstraat wordt bouwterrein en moet worden aangepast om een veilige inrichting van de weg naast het bouwproject te realiseren. Daarom wordt de straat versmald. De middenberm wordt verwijderd en de stoep langs de bouw wordt onderdeel van het bouwterrein. De bomen die in de middenberm stonden zijn duurzaam verwijderd en herplaatst. Deze hebben een nieuwe plek gevonden in de wijk Vroonermeer Noord.

Om de weg aan te passen is de Noorderstraat van 25 maart tot en met 19 april 2024 afgesloten voor al het fiets- en autoverkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de Noorderkade – Pettemerstraat – Koedijkerstraat – Huiswaarderplein.

Afsluiting voor hijswerkzaamheden

Op het bouwterrein vinden van november 2024 tot en met november 2026 hijswerkzaamheden plaats. Wetgeving rondom bouwveiligheid schrijft een veiligheidsgebied voor waar niemand mag komen tijdens het hijsen. Dit gebied betreft de gehele Noorderstraat. De stoep langs de winkels valt net buiten het gebied en blijft voor voetgangers toegankelijk tijdens afsluiting van de Noorderstraat.

In goed overleg met de ondernemers van Overstad is er naar oplossingen gezocht. En er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten die een afsluiting op de bereikbaarheid heeft. Op basis hiervan is besloten de weg alleen op werkdagen in de ochtend af te sluiten, dan vinden de hijswerkzaamheden plaats. Het verkeer kan ‘s middags en in het weekend weer gebruik maken van de Noorderstraat. Op die manier kan de veiligheid van weggebruikers worden gegarandeerd. Met verkeersborden worden auto’s en fietsen omgeleid. Bekijk meer informatie over de werkzaamheden en de routekaart.