Terug naar het overzicht

Klankbordgroep denkt mee over opwaardering Helderseweg Noord

Negen direct belanghebbenden uit de omgeving van de Helderseweg Noord dachten mee over de nieuwe inrichting van de weg. In 2 bijeenkomsten zijn de verschillende varianten van de weg besproken. Dit was samen met de projectgroep van de gemeente en het adviesbureau Sweco dat de opdracht uitwerkt.

De klankbordgroep is er sinds de inloopbijeenkomst van eind 2023. De groep gaat samen in gesprek over de nieuwe weginrichting. De mensen uit de klankbordgroep sluiten aan om gebiedskennis uit te wisselen met elkaar. Het advies van de klankbordgroep wordt meegenomen in het advies aan het college. Het college maakt de keuze voor de beste manier om de weg in te richten. Deze keuze wordt aan de raad voorgelegd ter besluitvorming.

Schetsmodellen

De komende tijd werken we de verschillende wegvarianten in schetsmodellen uit. We bieden deze aan aan het college aan. Het is nog niet bekend wanneer er gestart wordt met de werkzaamheden aan de weg.

Het opwaarderen van de Helderseweg Noord is een project van het Alkmaars Kanaal, deelgebied Viaanse Molen. In opdracht van de gemeenteraad onderzoeken we op welke manier we de Helderseweg Noord kunnen inrichten. Op zo’n manier dat deze past bij een nieuwe stadswijk. De bedoeling van dit project is om te zorgen voor een weg die veilig is, met ruimte voor extra openbare plekken om te verblijven aan het water. Plekken voor de nieuwe bewoners van Viaanse Molen, en voor alle andere bewoners van Alkmaar.

De verslaglegging van de bijeenkomsten van de klankbordgroep vind je op de pagina Klankbordgroep Helderseweg.