Terug naar het overzicht

Participatie opwaardering Helderseweg Noord

De Viaanse Molen verandert de komende jaren van werkgebied naar een nieuwe stadswijk van Alkmaar met wonen, werken en verblijven. We willen deze nieuwe wijk goed bereikbaar houden. En tegelijkertijd, voor huidige en toekomstige bewoners, langs het kanaal aantrekkelijk openbaar groengebied realiseren. Daarvoor is aanpassing van de huidige Helderseweg Noord nodig. We onderzoeken de beste inrichting voor de weg. Op 29 november 2023 gingen we tijdens een inloopbijeenkomst in gesprek met geïnteresseerden.

Lichte voorkeur voor variant met losliggend fietspad

We kijken terug op een positieve inloopbijeenkomst. Het was ook mogelijk om via de website op de concept-schetsontwerpen te reageren.

Op dit moment lijkt er een lichte voorkeur te zijn voor de variant met het losliggend fietspad, maar veel mensen hebben (nog) geen voorkeur. Er is duidelijk behoefte om meer betrokken te zijn bij de uitwerking van de schetsontwerpen. Om die reden deden we een oproep voor deelname aan een klankbordgroep voor dit project. Aanmelden hiervoor kon tot 13 december.

Schetsontwerp van die 2 verschillende routes, waarbij route met apart fietspad de voorkeur heeft
Ontwerp B heeft de lichte voorkeur.

Klankbordgroep is compleet

In de klankborgroep nemen 8 belanghebbenden plaats. De groep bestaat uit een selectie van bewoners, ondernemers, verenigingen en ontwikkelaars. Binnenkort gaat de klankbordgroep in samenwerking met adviesbureau Sweco en de gemeente aan de slag met de schetsen. Ze denken mee over het uitwerken van de schetsen en brengen hun kennis en ervaring uit de omgeving mee. Zij blijven op de hoogte van het proces en beoordelen tussentijds de schetsontwerpen. En we bespreken achteraf het doorlopen proces met elkaar. 

Vervolgstappen

Met de inbreng van de klankbordgroep worden twee à drie uitgewerkte schetsontwerpen gemaakt. We verwachten dat deze eind maart, begin april klaar zijn. Kort daarna organiseren we weer een inloopbijeenkomst om belanghebbenden te informeren over de uitgewerkte schetsen. Eventuele opmerkingen op de uitgewerkte schetsontwerpen worden – als mogelijk en noodzakelijk – verwerkt. Dit zijn dan de definitieve schetsontwerpen die we met een voorkeursvariant voorleggen voor besluitvorming.