Terug naar het overzicht

Leidraad Alkmaars Kanaal wordt vehikel voor verandering

Binnen het Alkmaars Kanaal wordt gewerkt volgens de nieuwe principes van de Omgevingswet, en wordt de versnelling van de woningbouw opgepakt. Beide onderwerpen krijgen prominent de aandacht in de op te stellen leidraad Alkmaars kanaal.

Het doel van de leidraad Alkmaars Kanaal is een nieuwe en innovatieve manier te vinden voor de werkwijze van de nieuwe Omgevingswet en daarmee onder andere de versnelling van de woningbouw te realiseren.

Belangrijk uitgangspunt van de op te stellen leidraad is dat richting het omgevingsplan geen tussenproducten meer (formeel) in de besluitvorming worden aangeboden, dus geen plan op plan. In de nieuwe werkwijze staat het ontwikkelaars bijvoorbeeld vrij om ideeën en schetsen verder uit te werken en het programmateam van Alkmaars Kanaal en het bestuur van Alkmaar te informeren. De ontwikkelaars ontwikkelen dus het plan, de gemeente toetst deze plannen op de al vastgestelde ontwikkelbeelden en kaders.

De leidraad is in ontwikkeling, over de voortgang en nieuws rondom deze leidraad zullen we betrokkenen blijven informeren via nieuwsberichten en de website van Alkmaars Kanaal.