Terug naar het overzicht

Op kennisreis over mobiliteit naar Zwolle

De ambitie van het Alkmaars Kanaal is het bouwen aan een vitale stad, waarbij in 15 jaar 15.000 nieuwe woningen gebouwd worden. En de parken, voorzieningen en werkgelegenheid, die bij een gezonde stad hoort . Dat betekent dat we als gemeente er ongeveer 30.000 inwoners bij krijgen. En daardoor natuurlijk ook een toename van verkeer. Om te kunnen sturen op deze groei van het verkeer is er onderzoek naar de te verwachten verkeerseffecten nodig. Dit doen we met behulp van het Verkeersmodel Alkmaar. Het verkeersmodel wordt opgebouwd uit heel veel data. Met behulp van dit model wordt er ook een voorspelling naar de toekomst gemaakt. Bij het maken van die voorspellingen wordt er ook gekeken naar de rest van Nederland. 

Na de analyse worden mogelijke maatregelen geformuleerd. Vervolgens kan het gemeentebestuur  weloverwogen beslissingen nemen over de te nemen maatregelen voor mobiliteit. Ter voorbereiding op deze bestuurlijke keuzes, heeft het programmateam Alkmaars Kanaal de leden van de nieuwe Gemeenteraad uitgenodigd voor een kennisreis naar Zwolle.

Foto ter illustratie – mensen op de fiets

Mobiliteit in Zwolle 

Zwolle is een stad die in veel opzichten te vergelijken is met Alkmaar. Het is dus goed om te gaan kijken hoe zij omgaan met deze vraagstukken en kennis daar op te halen. Vandaar de kennisreis. Vol enthousiasme stonden raadsleden en fracties om 8 uur ’s ochtends bij de bibliotheek in Alkmaar klaar om op de bus te stappen. Onderweg kregen de raadsleden 3 presentaties, over stedelijke verdichting, over de stand van zaken rondom een aantal projecten in het Alkmaars Kanaal en over de onderzoeksresultaten van een verkeersonderzoek van oktober 2021. Met deze presentaties namen we de raadsleden mee in de opgave in Alkmaars Kanaal en de mobiliteit.

In Zwolle werden we ontvangen door de programmadirecteur Stationsgebied die samen met 2 projectleiders, de wethouder van het Stationsgebied en een oud raadslid, presentaties gaven over hoe Zwolle om gaat met haar mobiliteitsstrategie. En welke stappen ze doorlopen hebben om deze te realiseren. Ook was er een fietstocht door de stad, waarbij we zagen hoe het stationsgebied autoluw is gemaakt, een ondergrondse fietsenstalling is gerealiseerd en hoe pleinen in de binnenstad zijn veranderd van parkeerplaatsen in pleinen voor horeca en verblijf.

De raadsleden hebben kunnen ervaren hoe de stad Zwolle antwoord geeft op de stedelijke verdichting en de uitdagingen van een compacte stad en hoe in Zwolle richting wordt gegeven aan het mobiliteitsvraagstuk Aan het einde van de middag stapten de raadsleden positief en vol nieuwe inzichten terug in de bus naar Alkmaar.