Terug naar het overzicht

Voorontwerp bestemmingsplan “Kanaaldijk 301 Alkmaar”

BPD heeft in 2017 de voormalige bedrijfsgebouwen van Rijkswaterstaat aan de Kanaaldijk 301 aangekocht.  BPD heeft voor dit perceel een woningbouwplan gemaakt met 160 appartementen verdeeld over vijf gebouwen in een groene setting. Dit plan is het eerste concrete plan voor de herontwikkeling van het deelgebied De Viaanse Molen. Het plan van BPD geeft invulling aan de visie voor Alkmaar om stedelijk en compact te bouwen met het gezicht naar het Noordhollandsch Kanaal. Het plan past in de kaders en uitgangspunten van het Omgevingsbeeld Kanaalzone en het Ontwikkelbeeld Viaanse Molen. Daarnaast voorziet het plan in de grote behoefte aan woningen in onze stad. Het voorontwerp bestemmingsplan, om de voorgenomen herontwikkeling van de Kanaaldijk 301 planologisch mogelijk te maken, is gepubliceerd en ligt nu ter inzage. Op 6 oktober 2020 wordt het plan besproken in de raadscommissie ruimte.