Terug naar het overzicht

Aanvraag woningbouwimpuls kantorenpark Viaanse Molen toegekend

Gemeente Alkmaar ontvangt een bijdrage van ongeveer € 2,4 miljoen van het Rijk voor het bouwen van 556 woningen op het kantorenpark van de Viaanse Molen. De gemeente Alkmaar deed hiervoor een aanvraag bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De bijdrage wordt ingezet voor het (versneld) bouwen van een aantrekkelijk, groen verblijfsgebied, het bouwen van woningen en het verbeteren van het wandel- en fietsgebied.

De ruim twee miljoen is onderdeel van een totaal van 250 miljoen euro die het kabinet uittrekt om versneld bijna 45.000 woningen te kunnen bouwen in 33 gemeenten in het land.

Dit is goed nieuws. In de Viaanse Molen liggen mooie kansen voor duurzame woningbouw. Met de bijdrage van het Rijk kunnen we niet alleen versneld bouwen, het helpt ook om woningen betaalbaar te realiseren. Mooi dat we deze kans hebben kunnen pakken.

Wethouder Konijn – Vermaas

Bouwen van 556 woningen

De aanvraag richtte zich op de bouw van 556 woningen, waarvoor deels al plannen in ontwikkeling zijn. Ongeveer 70% van de woningen wordt binnen het betaalbare segment gerealiseerd. Voor Alkmaar is een dergelijke binnenstedelijke gebiedsontwikkeling een uitdaging, maar biedt tegelijkertijd een unieke kans. Een financiële impuls als deze is onmisbaar om deze binnenstedelijke transformatie te realiseren. Zo kunnen er ook voldoende betaalbare woningen worden gebouwd en kan er een goede leefomgeving worden gecreëerd. Prioriteit ligt daarbij in het versterken van de openbare ruimte die actieve mobiliteit (voetganger en fietser) stimuleert, zodat een duurzaam, toekomstbestendig gebied ontstaat.

Viaanse Molen, een kansrijk gebied

De gemeente ziet de Viaanse Molen als een kansrijk gebied om versneld tot woningbouwproductie te komen. Het kantorenpark is in de jaren tachtig ontstaan en verouderd.  Al jaren is er leegstand. Op korte termijn ziet de gemeente kansen om dit gebied te transformeren naar woningbouw. Om de voorwaarden te scheppen voor een goede woonomgeving moet de gemeente investeren in het openbaar gebied en de infrastructuur. 

Kabinet trok in totaal 1 miljard uit voor woningbouw

Het huidige kabinet trok in drie stappen 1 miljard euro uit voor woningbouw met de Regeling Woningbouwimpuls. In 2020 en begin 2021 werden de eerste twee delen toegekend (respectievelijk 290 en 266 miljoen euro). Eerder ontving de gemeente zes miljoen euro voor Overstad.