Terug naar het overzicht

Vierde sessie ontwikkelkader Kantorenpark Viaanse Molen goed bezocht

Dinsdagavond 15 maart 2022 organiseerden we alweer de vierde sessie over het ontwikkelkader voor het Kantorenpark Viaanse Molen. Aanwezig waren ontwikkelaars en eigenaren van panden in dit gebied. Het doel van het op te stellen ontwikkelkader is duidelijke spelregels voor de (her)ontwikkeling van het kantorenpark opstellen. Op basis hiervan kunnen ontwikkelaars en eigenaren aan de slag met de (her)ontwikkeling.

Het gesprek op de avond werd gevoerd onder leiding van wethouder Elly Konijn. De avond werd goed bezocht en we komen zo weer een stap dichterbij een definitief ontwikkelkader. Nadat de reacties van de avond zijn verwerkt, geeft het college het ontwikkelkader formeel vrij en kan gestart worden met participatie. Na de participatie wordt het ontwikkelkader aan de gemeenteraad aangeboden voor besluitvorming.

Het Kantorenpark van Viaanse Molen is ongeveer 10 hectare groot, er staan ongeveer 22 (kantoor)gebouwen en er zijn veel verschillende eigenaren. Er zitten bedrijven die zich goed op hun plek voelen, maar er staan ook gebouwen leeg. De ambitie is om het Kantorenpark te transformeren naar een groene gemengde woon- en werklocatie. Dit kan door bestaande kantoorgebouwen te transformeren naar woningen, maar ook door sloop en nieuwbouw.

Meer informatie over de ontwikkelingen in Viaanse Molen en specifiek over het Kantorenpark vind je op onze website.