Terug naar het overzicht

Inloopbijeenkomsten Overstad

Donderdag 3 maart 2022 en dinsdag 8 maart 2022 zijn er twee inloopbijeenkomsten georganiseerd voor de gebiedsontwikkeling in Overstad. Omwonenden, ondernemers uit het gebied en andere belangstellenden waren uitgenodigd om hun input te geven voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. Wat is belangrijk voor de ontwikkeling? Gelukkig konden de bijeenkomsten voor het eerst weer live plaatsvinden.

De reacties die we hebben ontvangen tijdens de inloopbijeenkomsten worden gebruikt voor een participatieplan voor het vervolg. In het voorjaar worden verdiepende themabijeenkomsten over het op te stellen bestemmingsplan georganiseerd. In het najaar is het ontwerpbestemmingsplan gereed en wordt daarna ter inzage beschikbaar gesteld. Het is de planning om in april 2023 het bestemmingsplan in de gemeenteraad te bespreken en vast te stellen.

Kon je de inloopbijeenkomsten niet bijwonen? Geef alsnog je reactie door deze vragenlijst vóór 13 maart 2022 in te vullen.

Wil je meer weten over de transformatie van Overstad? Bekijk dan de video.