Terug naar het overzicht

Ontwerpbestemmingsplan Cascade nu ter inzage

Het college van de gemeente Alkmaar heeft het ontwerpbestemmingsplan voor Cascade ter inzage gelegd. Met Cascade willen de ontwikkelaars vandaag duurzaam bouwen voor de wereld van morgen. Dit fraaie woonplan met 87 appartementen wordt ontwikkeld op een bijzondere plek in Alkmaar. Op de hoek van de Stationsweg en de Helderseweg om precies te zijn. In hartje stad dus, met om de hoek de trein richting Amsterdam en Den Helder. Door de groene en trapsgewijze opzet van het plan zorgt Cascade voor een herkenbare verbinding met de directe omgeving.

Naast het ontwerpbestemmingsplan worden ook het ‘Mer-beoordelingsbesluit’ (Mer staat voor milieueffectrapportage), de ‘ontwerpbesluiten hogere waarden’ en het ‘ontwerpbesluit omgevingsvergunning bouwen’ ter inzage neergelegd.

Bekijken van de stukken

Alle stukken liggen van donderdag 8 april 2021 tot en met woensdag 19 mei 2021 ter inzage voor zienswijzen. Het ontwerpbestemmingsplan is te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het nummer van het plan is NL.IMRO.0361.BP00180-0201, maar je kunt ook zoeken op ‘Cascade’. De (ontwerp)besluiten kun je bekijken via deze pagina.

Iedereen kan in de periode 8 april 2021 tot en met 19 mei 2021 zienswijzen indienen. Reacties kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. Backoffice/Ruimtelijke Plannen, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar of via post@alkmaar.nl. Zienswijzen moeten zijn voorzien van naam en adres en de vermelding ‘zienswijze’.

Vanwege de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, vragen we om voor het inzien van de stukken zoveel mogelijk gebruik te maken van bovengenoemde digitale mogelijkheden. Indien je het bestemmingsplan desondanks wilt komen inzien, dan zoeken we in overleg naar een passende oplossing. Neem hiervoor contact op via telefoonnummer 14 072.

Meer informatie

Op 22 april 2021 heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor omwonenden. Die bijeenkomst en meer informatie over het project, zoals een bezonningsstudie, vind je op de website van de ontwikkelaars.