Nieuws.

Op kennisreis over mobiliteit naar Zwolle

De ambitie van het Alkmaars Kanaal is het bouwen aan een vitale stad, waarbij in 15 jaar 15.000 nieuwe woningen…

Vierde sessie ontwikkelkader Kantorenpark Viaanse Molen goed bezocht

De ambitie is om het Kantorenpark van Viaanse Molen te transformeren naar een groene gemengde woon- en werklocatie. Dit kan door bestaande kantoorgebouwen te transformeren naar woningen, maar ook door sloop en nieuwbouw. Hierover is gesprokken tijdens een werksessie met ontwikkelaars en eigenaren.

Beeldverslag inloopbijeenkomst gebiedsontwikkeling Overstad

Op donderdag 3 maart en dinsdag 8 maart 2022 organiseerden we twee inloopbijeenkomsten over de gebiedsontwikkeling in Overstad. Ongeveer 150 betrokkenen en geïnteresseerden bezochten de inloopbijeenkomsten en 30 personen vulden de digitale vragenlijst in. De resultaten van de bijeenkomsten zijn samengevat in een beeldverslag.

Bouwwerkzaamheden project Overstaete van start

De omgevingsvergunning voor het eerste deel van het project Overstaete is verleend. De bouwwerkzaamheden voor de herontwikkeling Kwakelkade zijn van start gegaan,

Inloopbijeenkomsten Overstad

Donderdag 3 maart en dinsdag 8 maart 2022 zijn er twee inloopbijeenkomsten georganiseerd voor de gebiedsontwikkeling in Overstad. De reacties die we hebben ontvangen tijdens de inloopbijeenkomsten worden gebruikt voor een participatieplan voor het vervolg.

De oever van het Noordhollandsch Kanaal wordt een park

Deze week stemde het college van B&W van de gemeente Alkmaar in met het rapport ‘Alkmaars Kanaalpark, de rijkdom van Alkmaar weerspiegeld’. Het rapport wordt vrijgegeven voor participatie. In het omgevingsbeeld voor het Alkmaars Kanaal staat dat de oevers langs het Noordhollandsch Kanaal openbaar, zacht en groen, en direct toegankelijk voor inwoners worden.

Uitnodiging inloopbijeenkomsten omgevingsplan Overstad

Het bestemmingsplan Overstad wordt geactualiseerd. Op 3 en 8 maart 2022 zijn er inloopbijeenkomsten voor het omgevingsplan Overstad. Hier gaan we graag met belanghebbenden in gesprek over de ontwikkelingen in Overstad.

34,5 miljoen liter water voor droge voeten voor het Jaagpad

Een waterbak van ruim 7 meter diep, 160 meter lang en 30 meter breed. En een ponton met een kraan, duikers en een uitlek-locatie. Dit zijn niet direct de eerste zaken waaraan je denkt bij het realiseren van een bouwproject van 411 appartementen en 560 parkeerplaatsen. Dit project ligt aan het Jaagpad in het deelgebied Oudorp van het Alkmaars Kanaal.

160 nieuwe woningen in Kanaaldijk

Met het plaatsen van het bouwbord is het startsein gegeven voor de bouw van 160 woningen met aandacht voor groen en betaalbaar wonen. Ook is er ruimte voor horeca.

Meer aandacht voor nieuwbouw sociale woningen

Een van de veel gestelde vragen over de transformatie in het Alkmaars Kanaal is of er wel voldoende sociale woningbouw in het gebied wordt gebouwd. In het coalitieakkoord van de gemeente Alkmaar staat, dat bij woningbouw 1/3 van de woningen in de sociale sector moet worden gerealiseerd.