Nieuws.

Cascade in stationsgebied wordt microdorp

In het stationsgebied wordt druk gebouwd aan Cascade. Een project dat duurzaam ontwikkeld wordt, met veel oog voor de toekomstige bewoners. Het is het eerste gebouw in Alkmaar dat volledig vanuit bewonersperspectief is ontwikkeld.

Bouw Dockside II gestart

Op maandag 27 juni heeft wethouder Elly Konijn-Vermaas gezamenlijk met de kopers, ontwikkelaar Reales en aannemingscombinatie SBB / Vinkbouw het startsein gegeven voor de bouw van Dockside fase 2.

Sloop gestart voor woningbouw Kanaaldijk

Aan de Kanaaldijk is begonnen met sloopwerkzaamheden. Zodat er plek is om 160 woningen te bouwen. Het voormalig kantoorgebouw van Rijkswaterstaat aan de Kanaaldijk in Alkmaar wordt met grote zorg ontmanteld. De sloop wordt voorzichtig aangepakt, zodat zoveel mogelijk materialen hergebruikt kunnen worden.

13 juli Overstadwandeling

Een volgende stap in de participatie over het bestemmingsplan voor Overstad is de Overstadwandeling. We nemen buurtbewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden graag mee door het gebied en laten de plannen zien voor het gebied. De Overstadwandeling is op woensdag 13 juli. Tijdens deze begeleide rondwandeling lopen we samen door Overstad. We leggen op verschillende plekken vragen en dilemma’s aan je voor.

Notitie reikwijdte en detailniveau milieueffectrapportage Alkmaars Kanaal ter inzage

Binnen het Alkmaars Kanaal wil de gemeente Alkmaar 15.000 woningen laten bouwen. Daarvoor is onder meer een Milieueffectrapport (MER) nodig, de Notitie reikwijdte en detailniveau is de eerste stap in de procedure om tot de milieueffectrapportage te komen.

Kennis uit de praktijk over circulair en duurzaam ontwikkelen

Cirkelstad Alkmaar organiseerde in april een bijeenkomst in de Letterbak van het TMG-gebouw in Oudorp. Doel van de bijeenkomst was de aanwezigen kennis te laten maken met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van circulair bouwen en het gebruik van data daarbij. Bureau Boom Builds (over duurzame bouwontwikkelingen) en Planalogic (over het gebruik van data bij gebiedsgericht ontwikkelen en bouwen) gaven een presentatie.

Op kennisreis over mobiliteit naar Zwolle

De ambitie van het Alkmaars Kanaal is het bouwen aan een vitale stad, waarbij in 15 jaar 15.000 nieuwe woningen…

Vierde sessie ontwikkelkader Kantorenpark Viaanse Molen goed bezocht

De ambitie is om het Kantorenpark van Viaanse Molen te transformeren naar een groene gemengde woon- en werklocatie. Dit kan door bestaande kantoorgebouwen te transformeren naar woningen, maar ook door sloop en nieuwbouw. Hierover is gesprokken tijdens een werksessie met ontwikkelaars en eigenaren.

Beeldverslag inloopbijeenkomst gebiedsontwikkeling Overstad

Op donderdag 3 maart en dinsdag 8 maart 2022 organiseerden we twee inloopbijeenkomsten over de gebiedsontwikkeling in Overstad. Ongeveer 150 betrokkenen en geïnteresseerden bezochten de inloopbijeenkomsten en 30 personen vulden de digitale vragenlijst in. De resultaten van de bijeenkomsten zijn samengevat in een beeldverslag.

Bouwwerkzaamheden project Overstaete van start

De omgevingsvergunning voor het eerste deel van het project Overstaete is verleend. De bouwwerkzaamheden voor de herontwikkeling Kwakelkade zijn van start gegaan,