Nieuws.

Groen licht voor Kanaaldijk

De gemeenteraad van Alkmaar heeft het bestemmingsplan Kanaaldijk vastgesteld. Dit maakt het mogelijk op deze locatie 5 appartementengebouwen met in totaal 160 woningen aan het kanaal in een groene omgeving te bouwen.

Seinen op groen voor Cascade

De gemeenteraad van Alkmaar heeft het bestemmingsplan Cascade vastgesteld. Bouwen van de noodzakelijke woningen in Alkmaar heeft topprioriteit van het college. Cascade op de hoek van de Stationsweg en de Helderseweg is één van de vele plannen die in ontwikkeling komen.

Jaarlijks minimaal 2000 nieuwe woningen in regio Alkmaar

In Regio Alkmaar is een tekort aan woningen. Daarom gaan de gemeenten en provincie het bouwen van nieuwe huizen versnellen. Om aan de vraag te voldoen is het nodig dat er jaarlijks minimaal 2000 woningen worden gebouwd.

Provincie en regio streven naar 40.000 extra woningen in Noord-Holland Noord

De provincie, 18 gemeenten en marktpartijen hebben de ambitie om in regio Alkmaar, de Kop en Westfriesland tot 2030 circa 40.000 extra woningen te bouwen.

Bestemmingsplan Ringerskwartier vastgesteld

De gemeenteraad van Alkmaar heeft het bestemmingsplan Ringerskwartier vastgesteld. Het Ringerskwartier gaat over de herontwikkeling van de terreinen rondom de voormalige chocoladefabriek Ringers en vormt de schakel tussen het historische centrum van Alkmaar en het moderne Overstad met een strategische ligging langs het Alkmaars Kanaal.

Volgende stap in ontwikkeling van Kanaaldijk 301

Op 16 maart 2021 heeft het college het ontwerpbestemmingsplan Kanaaldijk 301 Alkmaar goedgekeurd. Dit bestemmingsplan stelt voor om de bouw van maximaal 160 appartementen, verdeeld over 5 appartementengebouwen in een groene setting, mogelijk te maken. Dit plan is onderdeel van de herontwikkeling van gebieden langs het Alkmaars Kanaal (Omgevingsbeeld Kanaalzone en het Ontwikkelbeeld Viaanse Molen).

Gemeenteraad bespreekt bestemmingsplan Cascade

Het college van burgemeester en wethouder heeft het bestemmingsplan Cascade naar de gemeenteraad van Alkmaar gestuurd. Nu is het aan de raad om hierover te besluiten. Met Cascade worden er 87 appartementen gebouwd, waarvan minimaal 43 sociale huurwoningen zijn.

De openbare oevers van het Alkmaars Kanaal

Bijna alle oevers langs het kanaal in Alkmaar zijn nu openbaar. Een van de 10 kwalitatieve regels van de omgevingsvisie van het Alkmaars Kanaal stelt dat deze kwaliteit behouden dient te blijven en in de toekomst moet worden hersteld waar dit nog niet het geval is.

Enquête over concept Ontwikkelbeeld stationsgebied Alkmaar

NS Stations werkt samen met de gemeente Alkmaar aan een ontwikkelbeeld voor het stationsgebied. Een gebied in het hart van de stad. Een ontwikkelbeeld is een visie die aangeeft hoe het gebied zich in de komende jaren kan ontwikkelen. Het woord is nu aan de Alkmaarders om hun mening te geven.

Ringersplein: een plek om te verblijven in het groen

Het Ringersplein krijgt vorm. Fase 1 wordt aangelegd en is het gedeelte van het Ringerplein dat aan de Kanaalzijde van de Ringersfabriek ligt. Op dit moment wordt fase 2 van het Ringerplein ontworpen. Fase 2 van het Ringersplein is het resterende gedeelte van het plein, dat bijna helemaal rondom de Ringersfabriek ligt tot aan het Huiswaarderplein.