Nieuws.

Ontwerpbestemmingsplan Ringerskwartier ter inzage

Het college van de gemeente Alkmaar legt het ontwerpbestemmingsplan Ringerskwartier ter inzage. Bij de herontwikkeling worden maximaal 285 woonappartementen gerealiseerd in combinatie met commerciële ruimten en inpandige parkeervoorzieningen in een groene omgeving.

Voorverkoop Dockside II van start

Na de succesvolle verkoop van Dockside en wegens grote belangstelling, wordt het project nu officieel uitgebreid met een tweede fase: Dockside II.

Studenten Erasmus Universiteit denken mee over het Alkmaars Kanaal

De gemeente Alkmaar werkt regelmatig samen met universiteiten en hogescholen om kennis uit te wisselen. Het programma Alkmaars Kanaal is met studenten van de opleiding Master Urban Governance van de Erasmus Universiteit van Rotterdam een gezamenlijk traject gestart. Vrijdag 15 januari jl. spraken we met een aantal internationale studenten.

Oudorp op weg naar een mix van wonen en werken

Een van de gebieden van het Alkmaars Kanaal waar woningen gebouwd worden, is het bedrijventerrein Oudorp. Maar voordat daarmee wordt gestart, wordt er hard gewerkt aan het mogelijk maken van een mix van wonen en werken op dit terrein. Een belangrijke aanpassing die daarvoor nodig is heeft te maken met de huidige geluidzonering in dit gebied.

Locatie Stadswerk072 maakt plaats voor woningbouw

Het college van B&W ziet kansen voor woningbouw op de huidige locatie van Stadswerk072. B&W stellen voor om de locatie…

Het stroomt aan het Alkmaars Kanaal

Update op een aantal projecten in Overstad.

Interview met wethouder Paul Verbruggen

Waarom moet er zo nodig gebouwd worden in Alkmaar? Hoe gaat dit er in 2021 uitzien? Wethouder Paul Verbruggen geeft antwoord.

Even voorstellen, Karin de Visser

Alkmaars Kanaal staat voor een enorme uitdaging. Wie zijn de mensen achter het Alkmaars Kanaal?

Alkmaar maakt werk van het versnellen van de woningbouw

Het moet eenvoudiger, duidelijker en sneller gaan om woningbouwplannen te voorzien van een bouwvergunning. De krapte op de woningmarkt in Alkmaar en de regio is groot.

Denk je mee over Alkmaars Kanaal en Smart City?

Ben je projectontwikkelaar, werk je bij een onderwijsinstelling of ben je een stadsvertegenwoordiger en wil je graag meedenken over de manier waarop we Smart City binnen het Alkmaars Kanaal vormgeven? Meld je aan!