Nieuws.

100 jaar Ringersfabriek met start verkoop appartementen

De Ringersfabriek bestaat 100 jaar en de fabriek gaat voor minimaal nog 100 jaar. Alleen dan in vorm van woningen. De inschrijving is geopend.

Start woningbouwproject Dockside

Er is symbolisch een start gemaakt met de sloop van het ‘Kwakelhuis’. Hierdoor is het startsein gegeven voor de bouw van Dockside op Overstad in Alkmaar.

€ 6 miljoen voor Overstad dankzij woningbouwimpuls

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft bekendgemaakt dat Overstad één van de projecten is dat 6 miljoen euro subsidie ontvangt voor het realiseren van ruim 1.000 woningen.

Overeenkomst ontwikkeling Ringerskwartier

Gemeente Alkmaar en BPD Ontwikkeling hebben een overeenkomst getekend waarin afspraken zijn gemaakt over het ontwikkelen van het Ringerskwartier.

Herinrichting Koedijkerstraat-oost (Overstad)

Het afgelopen jaar is gewerkt aan de uitwerking van het plan Koedijkerstraat-oost (Overstad). Vooral de uitwerking van de rotonde, een wens van de ondernemers, bleek complex door de aanwezigheid van kabels en leidingen.

Voorontwerp bestemmingsplan “Kanaaldijk 301 Alkmaar”

BPD heeft in 2017 de voormalige bedrijfsgebouwen van Rijkswaterstaat aan de Kanaaldijk 301 aangekocht. BPD heeft voor dit perceel een woningbouwplan gemaakt met 160 appartementen verdeeld over vijf gebouwen in een groene setting.

IT aan de top!

De IT-sector in Alkmaar groeit snel en van binnenuit. Het economisch en maatschappelijk belang van excellent werkende informatietechnologie is de afgelopen maanden als gevolg van de coronapandemie wel benadrukt.

Programmadirecteur Alkmaar Kanaal: Wendy Pelk

Wendy Pelk is sinds 7 jaar directeur bij gemeente Alkmaar en leidt vanaf 1 september het Programma Alkmaars kanaal.