Nieuws.

Voorgevel Ringersfabriek in slechte staat

Tijdens een recente inspectie is geconstateerd dat de voorgevel van de Ringersfabriek in zo’n slechte toestand is, dat restauratie van het huidige metselwerk niet tot het gewenste kwalitatieve en esthetische resultaat zal leiden. Momenteel wordt onderzocht wat de gevolgen zijn van deze constatering en op welke wijze tot zorgvuldige reconstructie kan worden overgegaan.

Koers RWZI 2021 – 2036

Het deelgebied RWZI is onderdeel van de Stroom aan mogelijkheden aan het Alkmaars Kanaal. Voor de toekomst van dit terrein is op termijn een omslag gewenst naar een woon- en werkgebied.

“We zijn er trots op en kijken verwachtingsvol uit naar de start van de werkzaamheden”

Interview met Frits de Koning, projectontwikkelaar Ouwehand. Ouwehand ontwikkelt Jaagpad in Oudorp en Frits vertelt over de stand van zaken.

Digitale informatiebijeenkomst de Poort van Oudorp

Ben je benieuwd naar de plannen voor de Poort van Oudorp? Meld je dan nu aan voor de online informatiebijeenkomst op 21 april van 19.00 tot 20.00 uur. Deze avond geven de ontwikkelaar en de architect een presentatie over de inhoud van het plan, de planning en het vervolgproces. Uiteraard is er op de avond de mogelijkheid tot het stellen van vragen en het inbrengen van ideeën. De avond wordt begeleid door communicatiebureau Bureau Buhrs.

Studenten van de Erasmus Universiteit presenteren aanbevelingen

Studenten van de opleiding Master Urban Governance van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) en het Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) hebben een onderzoek gedaan voor het Alkmaars Kanaal. Onderwerpen van het onderzoek waren: een vergelijking van het Alkmaars Kanaal met een aantal andere soortgelijke steden, een verdieping van de kansen om een smart city te worden en de mogelijkheden voor een healthy urban living in de verschillende deelgebieden.

Ontwerpbestemmingsplan Cascade nu ter inzage

Het college van de gemeente Alkmaar heeft het ontwerpbestemmingsplan voor Cascade ter inzage gelegd. Met Cascade willen de ontwikkelaars vandaag duurzaam bouwen voor de wereld van morgen. Dit fraaie woonplan met 87 appartementen wordt ontwikkeld op een bijzondere plek in Alkmaar.

Informatiebijeenkomst De Tuinen van PEN-dorp

Benieuwd naar de plannen voor PEN-dorp? Sluit op 24 maart, 19.30 uur, aan tijdens de online informatiebijeenkomst. Deze avond is bedoeld voor belanghebbenden en toekomstige bewoners.

Vier vragen aan de landschapsarchitect van het project Kanaaldijk

Gebiedsontwikkelaar BPD heeft Lodewijk Baljon landschapsarchitecten ingeschakeld voor het ontwerp van de openbare ruimte. Wij spraken Wouter Evers, over de plek, de ontwerpinspiratie en de plannen van project Kanaaldijk.

De tuinen van Pendorp

Op de plek van het door Abe Bonnema ontworpen PEN-dorp in Alkmaar zal binnenkort een nieuwe woonwijk verrijzen. De gebouwen van het huidige PEN-dorp worden daarbij gesloopt, maar het gedachtegoed achter het ontwerp zal voortleven in de nieuwe wijk. Het maakt het plan ‘De tuinen van PEN-dorp’ van De Zwarte Hond tot een zeer bijzonder en uitdagend ontwerp.

In ontwikkeling: praktisch handboek over mobiliteit en parkeren

De ontwikkeling van het Alkmaars Kanaal en de hiermee gepaard gaande bouwopgave heeft effect op de bereikbaarheid van de stad. Om Alkmaar ook in de toekomst goed bereikbaar en leefbaar te houden werkt de gemeente aan kaders voor de korte termijn en randvoorwaarden voor de langere termijn.