Nieuws.

Vier vragen aan de landschapsarchitect van het project Kanaaldijk

Gebiedsontwikkelaar BPD heeft Lodewijk Baljon landschapsarchitecten ingeschakeld voor het ontwerp van de openbare ruimte. Wij spraken Wouter Evers, over de plek, de ontwerpinspiratie en de plannen van project Kanaaldijk.

De tuinen van Pendorp

Op de plek van het door Abe Bonnema ontworpen PEN-dorp in Alkmaar zal binnenkort een nieuwe woonwijk verrijzen. De gebouwen van het huidige PEN-dorp worden daarbij gesloopt, maar het gedachtegoed achter het ontwerp zal voortleven in de nieuwe wijk. Het maakt het plan ‘De tuinen van PEN-dorp’ van De Zwarte Hond tot een zeer bijzonder en uitdagend ontwerp.

In ontwikkeling: praktisch handboek over mobiliteit en parkeren

De ontwikkeling van het Alkmaars Kanaal en de hiermee gepaard gaande bouwopgave heeft effect op de bereikbaarheid van de stad. Om Alkmaar ook in de toekomst goed bereikbaar en leefbaar te houden werkt de gemeente aan kaders voor de korte termijn en randvoorwaarden voor de langere termijn.

Achter de schermen werken aan broedplaats De Drukkerij

De opening van culturele broedplaats De Drukkerij is een stap dichterbij. De initiatiefnemers mogen van het college het pand aan de Marconistraat per 1 april 2021 in gebruik nemen. In het gebouw vinden nog geen publieksactiviteiten plaats vanwege de coronamaatregelen. Met de tijdelijke toestemming kunnen de voorbereidingen doorgaan. ‘Zo gaat er geen tijd en energie verloren om dit mooie initiatief te realiseren’, aldus wethouder Cultuur, Christian Braak.

Nieuwe visie op Stationsgebied, meedenken kan binnenkort

Bij de realisatie van 15.000 woningen in het Alkmaars Kanaal, zijn mobiliteit en OV-knooppunten belangrijke thema’s. Het Stationsgebied speelt hierin een centrale rol. Het stationsgebied is een visitekaartje en belangrijke entree voor Alkmaar en het Alkmaars Kanaal. Momenteel wordt voor dit totale gebied door de gemeente Alkmaar en NS Stations een Ontwikkelbeeld opgesteld, in samenspraak met de Provincie Noord-Holland en ProRail.

PEN-Dorp krijgt hedendaagse vertaling

Het PEN-Dorp is de eerste oude kantoorlocatie in het Alkmaars Kanaal dat getransformeerd wordt naar een eigentijdse stedelijke leefomgeving. De eigenaren willen met het plan de ‘Tuinen van PEN-Dorp” een levendig, groen en uniek stuk stad bouwen langs het Noordhollandsch Kanaal in Alkmaar.

Kanaaldijk 301: volgende stap transformatie Alkmaars Kanaal

Christian Braak, wethouder Gemeente Alkmaar en Peter van Oeveren, projectdirecteur BPD Gebiedsontwikkeling, hebben een overeenkomst ondertekend voor de herinrichting van Kanaaldijk 301, het voormalige districtskantoor van Rijkswaterstaat. Er wordt nu een ontwerpbestemmingsplan gemaakt.

Ontwikkeling HUB Campus op Overstad

Gemeente Alkmaar en BRO Vastgoed B.V (Betty Blocks) hebben in een intentieovereenkomst afspraken gemaakt over de ontwikkeling van een zogeheten ‘HUB Campus’ op het voormalig Vegro-terrein op Overstad. Gemeente en ontwikkelaar gaan in deze intentiefase de plannen verder uitwerken tot een gezamenlijk gedragen ontwikkeling, die past in het ontwikkelbeeld van Overstad én financieel haalbaar is.

Je ziet het bedrijventerrein Oudorp ‘evolven’!

Het team van Alkmaars Kanaal interviewde Marc van Raai (35). Hij is ondernemer en runt het bedrijf inktweb.nl op het bedrijventerrein Oudorp. Wij vroegen hem naar zijn bevindingen over ondernemen in dit gebied van Alkmaar.

Alkmaars Kanaal op het bouwterrein

Er stroomt iets nieuws door Alkmaar en door het Alkmaars Kanaal. Het borrelt en het bruist. Vanaf deze week kan je de stijl ook terug vinden op de bouwlocaties. Op de bouwhekken wordt het verhaal van het Alkmaars Kanaal, én van de projecten waar achter de hekken aan wordt gewerkt, verteld.