Nieuws.

Oudorp op weg naar een mix van wonen en werken

Een van de gebieden van het Alkmaars Kanaal waar woningen gebouwd worden, is het bedrijventerrein Oudorp. Maar voordat daarmee wordt gestart, wordt er hard gewerkt aan het mogelijk maken van een mix van wonen en werken op dit terrein. Een belangrijke aanpassing die daarvoor nodig is heeft te maken met de huidige geluidzonering in dit gebied.

Locatie Stadswerk072 maakt plaats voor woningbouw

Het college van B&W ziet kansen voor woningbouw op de huidige locatie van Stadswerk072. B&W stellen voor om de locatie…

Het stroomt aan het Alkmaars Kanaal

Update op een aantal projecten in Overstad.

Interview met wethouder Paul Verbruggen

Waarom moet er zo nodig gebouwd worden in Alkmaar? Hoe gaat dit er in 2021 uitzien? Wethouder Paul Verbruggen geeft antwoord.

Even voorstellen, Karin de Visser

Alkmaars Kanaal staat voor een enorme uitdaging. Wie zijn de mensen achter het Alkmaars Kanaal?

Alkmaar maakt werk van het versnellen van de woningbouw

Het moet eenvoudiger, duidelijker en sneller gaan om woningbouwplannen te voorzien van een bouwvergunning. De krapte op de woningmarkt in Alkmaar en de regio is groot.

Denk je mee over Alkmaars Kanaal en Smart City?

Ben je projectontwikkelaar, werk je bij een onderwijsinstelling of ben je een stadsvertegenwoordiger en wil je graag meedenken over de manier waarop we Smart City binnen het Alkmaars Kanaal vormgeven? Meld je aan!

Start verkoop appartementen Ringersfabriek

Op woensdag 2 december jl. is de verkoop gestart van de 70 stoere appartementen en 3 maisonnettes in de Ringersfabriek. Net als bij de voorinschrijving, is er ook nu weer veel belangstelling voor deze prachtige plek om te wonen aan het Alkmaarse kanaal.

Een nieuw gezicht voor Oudorp

In Oudorp is er, na de start met de ontwikkeling van het Jaagpad, een begin gemaakt met de verdere transformatie van het bedrijventerrein.

Ringerskwartier: levendig nieuw stukje stadscentrum

Het Ringerskwartier omvat de herontwikkeling van de terreinen rondom de voormalige chocoladefabriek Ringers en vormt de schakel tussen het historische centrum van Alkmaar en het moderne Overstad met een strategische ligging langs het Alkmaars Kanaal.