Nieuws.

Een nieuw gezicht voor Oudorp

In Oudorp is er, na de start met de ontwikkeling van het Jaagpad, een begin gemaakt met de verdere transformatie van het bedrijventerrein.

Ringerskwartier: levendig nieuw stukje stadscentrum

Het Ringerskwartier omvat de herontwikkeling van de terreinen rondom de voormalige chocoladefabriek Ringers en vormt de schakel tussen het historische centrum van Alkmaar en het moderne Overstad met een strategische ligging langs het Alkmaars Kanaal.

Alkmaar voorbeeld in duurzaam Europees project POCITYF

Project POCITYF is in het leven geroepen door de Europese Unie om historische steden zoals Alkmaar te verduurzamen.

Provincie zet bouwambassadeur in om woningbouw te versnellen

De provincie Noord-Holland wil dat er snel, meer betaalbare woningen beschikbaar komen. Om te zorgen dat er vlotter gebouwd kan worden, is Lex Brans benoemd als bouwambassadeur.

Leidraad Alkmaars Kanaal wordt vehikel voor verandering

Binnen het Alkmaars Kanaal wordt gewerkt volgens de nieuwe principes van de Omgevingswet, en wordt de versnelling van de woningbouw opgepakt. Beide onderwerpen krijgen prominent de aandacht in de op te stellen leidraad Alkmaars kanaal.

100 jaar Ringersfabriek met start verkoop appartementen

De Ringersfabriek bestaat 100 jaar en de fabriek gaat voor minimaal nog 100 jaar. Alleen dan in vorm van woningen. De inschrijving is geopend.

Start woningbouwproject Dockside

Er is symbolisch een start gemaakt met de sloop van het ‘Kwakelhuis’. Hierdoor is het startsein gegeven voor de bouw van Dockside op Overstad in Alkmaar.

€ 6 miljoen voor Overstad dankzij woningbouwimpuls

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft bekendgemaakt dat Overstad één van de projecten is dat 6 miljoen euro subsidie ontvangt voor het realiseren van ruim 1.000 woningen.

Overeenkomst ontwikkeling Ringerskwartier

Gemeente Alkmaar en BPD Ontwikkeling hebben een overeenkomst getekend waarin afspraken zijn gemaakt over het ontwikkelen van het Ringerskwartier.

Herinrichting Koedijkerstraat-oost (Overstad)

Het afgelopen jaar is gewerkt aan de uitwerking van het plan Koedijkerstraat-oost (Overstad). Vooral de uitwerking van de rotonde, een wens van de ondernemers, bleek complex door de aanwezigheid van kabels en leidingen.